Jak správně přistoupit ke kácení stromů na zahradě?

strom

Důvody ke kácení stromů ve vaší zahradě mohou být různé, často se jedná o stromy, které jsou napadeny kůrovcem nebo už se na nich projevuje stáří, například neplodí, a tudíž jsou neproduktivní a vlastně zbytečné. Stromy, které jsou poničeny vichřicí nebo se polámou z jiného důvodu, je také nutné zredukovat anebo pokácet. Často jsou takové stromy vyvrácené a jejich mohutné větve polámané. Kácení se nevyhne se ani těm, které stojí v cestě rekonstrukci nebo nové výstavbě. Jak na to?

Pravidla pro kácení stromů

Kácení stromů má vždy svá pravidla podle zákonem nařízených norem, bez jejichž dodržení není poražení stromu prakticky možné. Dost často se stává, že vyvrácený strom ohrožuje okolí a jeho bezpečnost. V takovém případě je na prvním místě právě bezpečnost okolí, kterou musí včas zajistit například přivolaní hasiči. Něco jiného je ale běžné kácení stromů, které nikoho bezprostředně neohrožují.

Běžné kácení stromů je možné provádět jen v období vegetačního klidu, což je od prvního října do třicátého března. Informaci o provedení kácení konkrétního stromu je potom nutné nahlásit do patnácti dnů písemnou formou na místním obecním úřadě.

strom

Foto: Pixabay

Jak postupovat u kácení stromů?

Bez povolení však můžete na svém pozemku kácet pouze malé porosty, které dosahují výšky maximálně 130 cm nad zem a obvod kmene musí být menší jak 80 cm. Pokud se rozhodnete pro kácení keřů, neměla by souvislá plocha keřů přesahovat víc než 40 metrů čtverečných.

Ke kácení větších dřevin je potřeba nezbytné povolení orgánu ochrany přírody. Každé město i obec stanovuje podle místních vyhlášek kam se má dotyčný obrátit v případě, že potřebuje strom větších rozměrů pokácet. Nejčastěji je třeba obrátit se na odbor ochrany životního prostředí na daném magistrátu nebo obecním úřadě.

Je třeba připomenout, že vlastní kácení stromu vyžaduje letité zkušenosti. Ke kácení mohutnějších kmenů je zapotřebí vysokozdvižná plošina. Řez musí být veden nejen po správným úhlem, ale také za vhodných povětrnostních podmínek, které kácení stromu z bezpečnostních důvodů umožní. Strom by samozřejmě při pádu neměl nikoho ohrozit.

Pokud se však nějaký dobrodruh do kácení stromu svépomocí pustí, měl by dobře znát i jeho rizika. Těžiště stromu bývá často jinde, než byste čekali. Směr pádu kmene je vždy nutné dobře promyslet. Sklon kmene i koruna stromu hrají při pádu velkou roli. Díky odvětvení se může zdát kácení mnohem jednodušší. Vždy je ale potřeba dát pozor i na zakřivení kmene. Bez dostatečných zkušeností a těžké techniky je poražení stromu hodně složité.  Nejlepší je proto svěřit úkol profesionálům v oboru.

Zdroje informací: https://www.ceskestavby.cz/clanky/jak-spravne-pokacet-strom-25081.html

https://zahradkarskaporadna.cz/clanek-146471-pravidla-pro-kaceni-stromu

Náhledové foto: Pixabay

Stylové bydlení je skvělé. Vím o něm hodně a chci se o to podělit.