Jaké stavby nevyžadují stavební povolení

01_stavbazima

Chystáte se něco stavět? Pokud ano, jedna z prvních starostí je, zda potřebujete stavební povolení, nebo stavba spadá do okruhu případů, které dle zákona nevyžadují povolení tohoto správního orgánu. Na které stavby tedy stavební povolení úřadu nepotřebujete? Na to se dnes zaměříme. Tak pojďme na to!

Případy dle stavebního zákona

Tuto problematiku řeší zákon o územním plánování a stavební řádu – nejčastěji známý jako stavební zákon. Ten vymezuje, jaký postup by měl následovat, pokud chce někdo stavět. Stavební zákon zná v zásadě tyto možnosti. Buď můžete stavět bez vědomí úřadu, jindy zase potřebujete stavební povolení nebo alespoň územní souhlas. Níže si vysvětlíme, jak zákon konkrétně stavbu reguluje.

02_stavbazima

Foto: Pixabay

Velké množství staveb, na které nepotřebujete povolení

Rok 2018 byl rokem, kdy prošel stavební zákon velkou novelizací. Ta mimo jiné přišla s tím, že rozšířila okruh případů, kdy nepotřebujete stavební povolení, respektive, kdy nemusíte ani nic nahlašovat stavebnímu úřadu. Jinými slovy, kdy lze stavět bez vědomí stavebního úřadu. Tyto stavby najdete v § 79 a § 80 stavebního zákona. V tomto výčtu se nachází například opěrná zeď do 1 metru či oplocení do 2 metrů výšky (nesmí však hraničit s veřejně přístupnou komunikací nebo veřejným prostranstvím). Stavební povolení ani vědomí úřadu nevyžaduje ani stavba skleníku do 40 metrů čtverečních

Přístřešky, antény, bazén

Dále nemusíte nikde hlásit, pokud stavíte přístřešek o jednom nadzemním podlaží, který slouží veřejné dopravě či jiné veřejně přístupné přístřešky nebo antény do výšky 8 metrů. Stejně tak nevyžaduje ohlášení, a tedy ani povolení například stavba bazénu v zastavěné ploše u rodinného domu, jehož plocha nepřesahuje 40 metrů čtverečních. Závěrem lze ještě dodat, že staveb, ketré nepotřebují ohlášení ani stavební povolení zná zákon daleko více. Nejlepší je tedy najít si znění stavebního zákona, které v dnešní době najdete v elektronické formě na internetu a poté si v § 79 a § 80 vyhledáte, zda se váš stavební záměr dá podřadit pod vyjmenovávané stavby.

Náhledové foto: Pixabay

Jan Mikulín - profile photo

Jak bydlet co nejlépe? Vychytávek v domácnosti je spousta. O některé se s vámi podělím.