Bezpečnost práce při stavbě bytového či rodinného domu

Bezpečnost práce je velmi důležitá v jakémkoli zaměstnání a jen těžko bychom hledali profesi, ve které vy nebylo nutné, aby její vykonavatelé byli v BOZP proškoleni. U stavebnictví tomu není jinak. Zákon č. 309/2006 Sb., pojednávající o dalších podmínkách bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, který vychází z evropské Směrnice Rady č. 89/391/EHS a 92/57/EHS jasně hovoří o odpovědnosti za bezpečnost práce na konkrétní stavě. Tu má pochopitelně buď majitel, investor anebo hlavní stavebník.

Koordinátor BOZP

Bezpečnost práce si u velkých staveb přímo vyžaduje někoho, kdo za ni bude odpovídat. Poměrně důležitou osobou je tedy koordinátor BOZP, který by měl na stavbě přímo působit za daných podmínek. Povinnost zřídit institut koordinátora BOZP na stavbě mají vlastníci, investoři anebo vrchní stavitelé tehdy, když bude celkový počet hodin přesahovat 500 takzvaných osobodní. Tato zvláštní jednotka činí přibližně 3750 normohodin práce. Cenově je možné vyjádřit tento počet zhruba 900 000 korunami.

Jak je tomu v praxi u rodinných domů

Pokud se jedná o stavbu menších rodinných domků svépomocí, pak za bezpečnost práce pochopitelně odpovídá zejména samotný stavebník, tedy majitel nemovitosti. Pokud si na práci najímá určité firmy, pak si právě ony řeší školení BOZP sami. Každá firma si musí sama obstarat jednak samotné školení a jednak i dokumentaci BOZP. Bez té se také při případné kontrole nemohou obejít. Jednat se přitom může o jakékoli pracovní profese.

Bezpečnost práce u velkých staveb

U velkých staveb je již zapotřebí koordinátora bezpečnosti práce, který se dokáže postarat o všechno, co s bezpečností práce jakkoli souvisí. Právě koordinátor BOZP spolupracuje se stavebníky a investorem. V jeho kompetenci je také vydání plánu BOZP, který informuje o pravidlech bezpečnosti práce na staveništi.

Bydlení mě baví. Rád se s vámi podělím o své zkušenosti.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *