Zkontrolujte předměty, které jsou požárním rizikem v domě

Vznik požáru představuje často nešťastnou shodu náhod. Ve většině případů jde však o nějaké zanedbání, které vůbec umožnilo požáru vzniknout. V moderní domácnosti to přitom mohou být zdánlivě obyčejné a běžné věci. Podívejte se, co všechno je lepší zkontrolovat pro větší jistotu, že držíte riziko požáru na nejnižších možných hodnotách.

Velký pozor dávejte v kuchyni

Až zhruba čtvrtina požárů v domácnosti vzniká právě v kuchyni. A to je rozhodně velký varovný signál pro provedení důkladné kontroly všech spotřebičů. Zvláštní pozornost věnujte především plynovému vařiči a sporáku. Rizikové může být i samotné vaření, kdy nesprávně odhadnete použití tuků, které se mohou během přepalování při vysokých teplotách až vznítit.

Svíčky a kouření

Tento bod pravděpodobně nikoho nepřekvapí, ale stále každý rok vzniká celá řada požárů, jejichž příčina je právě taková. Hořící svíčka by nikdy neměla být bez dozoru a vždy by měla být položena na nehořlavém vhodném materiálu. Stejně tak jako si při kouření dávejte pozor na opravdu jisté uhašení cigarety, ale třeba i na to, ať neusnete se zapálenou cigaretou v ruce.

Nebezpečné přímotopy

Především během chladných dní, kdy si chceme přitopit, může dojít k nepříjemné nehodě. Přímotopy vyzařují intenzivní teplo a jsou dělané tak, že na nich nesmí být nic položené. Pokud tohle nedodržíte, může snadno dojít ke vznícení odloženého předmětu. Proto by se dřevěný nábytek, ale i větší množství látky mělo nacházet ideálně ve vzdálenost dva až tři metry od přímotopu.

Foto: Unsplash

Kabely a elektrozařízení

Velmi riziková jsou nejrůznější elektronická zařízení. Začíná to již samotnými kabely protaženými například pod kobercem. Problém však může vzniknout také u neustále zapojených nabíječek, u kabelů k televizi či jinému spotřebiči a podobně. Pozor i na fény a kulmy, které jsou běžně horké, což může znamenat i jejich možné vznícení nebo přepálení u méně kvalitních výrobků.

Zdroj: https://safetymanagement.eku.edu/blog/10-most-common-causes-of-house-fires/ a https://www.ceskestavby.cz/clanky/predmety-ktere-predstavuji-pozarni-riziko-v-kazdem-dome-31550.html

Náhledové foto: Unsplash