Smlouva

Jak správně na darování nemovitosti

Pokud chcete darovat svou nemovitost, což je stále populárnějším nástrojem, jak zamezit dědění vaší nemovitosti po smrti a již za svého života ji dát tomu, komu chcete, pak je určitě dobré, abyste dodrželi všechny náležitosti. Smlouva musí být platná a správně sepsaná mimo jiné i kvůli tomu, že jde o dokument, který se bude předkládat katastru nemovitostí, jako právní důvod přepisu vlastníka nemovitosti.

Co musí být ve smlouvě obsaženo

Pokud darujete nemovitou věc, respektive věc zapisovanou ve veřejném seznamu, pak musí mít darovací smlouva písemnou formu. To samé platí například i u darování věci movité, pokud není tato věc odevzdána současně s uzavřením smlouvy. Smlouva musí být klasicky podepsaná oběma smluvními stranami, tedy dárcem a obdarovaným. Ve smlouvě by určitě mělo být ustanovení, ve kterém dárce tvrdí určitý stav nemovitosti (faktické či právní vady nebo jejich absence). Zároveň by také dárce měl ustanovením tento stav vzít na vědomí. Aby mohla smlouva sloužit, jako podklad pro zápis do katastru, musí zde být také úředně ověřené podpisy. Mezi další náležitosti stran patří zejména:

  • identifikace stran (nejlépe jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo a bydliště),
  • vyjádření předmětu smlouvy – tedy darování nemovitosti a následný přesný popis nemovitosti,
  • datace a místo podpisu.

Nemovitost

Foto: Pixabay

Jak identifikovat nemovitost

Předmětem darovací smlouvy musí být přesně identifikovaná nemovitost. Jen je-li smlouva dostatečně přesná a určitá, je platná. Jak tedy danou nemovitost identifikovat? Pokud máte pozemek a na něm dům, přičemž obě tyto věci jsou ve vašem vlastnictví, pak v roce 2014 (nabytím účinnosti nového občanského zákoníku) splynulo toto vlastnictví a samostatnou věcí dle práva je jen pozemek, přičemž stavba na něm stojící je jen jeho součástí, nikoli samostatnou věcí. Z toho vyplývá, že nesepisujete darovací smlouvu ohledně domu, nýbrž ohledně pozemku. Součástí pozemku je i dům. Dobré je tedy popsat nemovitost (pozemek) číslem parcely, číslem popisným a číslem listu vlastnictví. V darovací smlouvě je pak dobré uvést, že společně s pozemkem se darují také součásti pozemku (které tvoří stavba – dům) a příslušenství.

Podání návrhu na vklad

Pozemek, jako nemovitá věc, je však zapisován do veřejného seznamu – katastru nemovitostí. Obdarovaný tak není vlastníkem, dokud není zapsán do tohoto seznamu jako vlastník. Po uzavření a nabytí účinnosti smlouvy je tedy nutné podat návrh na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí. K tomu slouží formulář, který spolu s vyhotovením smlouvy zašlete na příslušné pracoviště KÚ. Tento by měl do 30 dní rozhodnout. Vlastníkem je pak obdarovaný zpětně ke dni podání návrhu.

Zdroj info: https://dostupnyadvokat.cz/blog/darovani-nemovitosti

Náhledové foto: Depositphotos

Jak bydlet co nejlépe? Vychytávek v domácnosti je spousta. O některé se s vámi podělím.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *