Jak si svépomocí nainstalovat a připojit novou myčku na nádobí

Myčka

Jakmile si koupíte novou moderní myčku na nádobí z elektro prodejny, pak cena často zahrnuje doručení výrobku na vámi danou adresu, a může i provést připojení. Některé firmy dokonce odpojí a odvezou vaši starou myčku na nádobí. Pokud si však myčku zakoupíte v jiném obchodě pro vylepšení domácnosti nebo v internetovém obchodě, propojení myčky zpravidla není v ceně – nebo si za to mohou účtovat značný příplatek. Naštěstí může být vlastní propojení myčky nádobí poměrně jednoduchou prací, jakmile je stará myčka nádobí vyklizena!

Předtím, než začnete

Připojení zakoupené myčky vyžaduje celkem tři připojení – napájecího kabelu, přívodu vody a odtokového potrubí. Kutilové mohou všechny tyto prvky provést, pokud se jim podaří získat to, co je potřeba. Připojování ovládání může být nejsložitější, zejména v případě, že nemáte zkušenosti s elektroinstalací. Myčky na nádobí mohou být „napevno připojeny“ pomocí kabelu NM obvodu, který se zasune do krabice na připojení vodičů na myčce.

Nebo, což je častější, mohou využívat standardní vedení přístroje, které se zapojí do zásuvky rozdělovače. Ať tak či onak, elektrotechnické předpisy vyžadují, aby myčka na nádobí byla obsluhována vlastním vyhrazeným obvodem, a v případě, že vaše myčka není takto zapojena, budete muset současně s výměnou myčky nádobí nechat zavést nový obvod. Od roku 2020 navíc předpisy NEC vyžadují, aby myčky nádobí měly jištění GFCI. Tam, kde to není vyžadováno, může jít o lepší strategii, protože je pak méně náročné přístroj odpojit v případě, že by měl být v budoucnu opravován.

Nic vám nebrání ve vlastním zapojení

Není důvod, proč byste si myčku nemohli zapojit sami. Jak pevně zapojené kabely, tak i ostatní připojení přístrojů se provádějí naprosto stejným způsobem, přičemž drátové připojení jsou prováděny ve vnitřku desky v základně přístroje. Připojení přívodu vody je jednoduchou záležitostí. Jde o propojení jednoho závěru opletené ocelové přívodní trubky s ventilem vodního kanálu na myčce a druhého závěru s uzavíracím ventilem na přívodním potrubí teplé vody.

myčka nádobí

Foto: Pixabay

Tato přívodní trubka není ve skutečnosti nic jiného než delší forma stejného druhu přívodních trubek, které slouží k upevnění armatur dřezů a toalet, takže v případě, že jste pracovali na těchto instalacích, nebudete mít s připojením myčky žádné potíže. Připojení přívodní trubky k myčce nádobí často vyžaduje připojení mosazné armatury známé jako myčka nádobí 90 – koleno o 90 stupních, které umožňuje snadné připojení přívodní trubky k myčce nádobí. Toto šroubení je pravidelně součástí sdruženého balení, které navíc obsahuje opletenou ocelovou přívodní trubku.

Připojení vypouštěcí hadice k myčce na nádobí je podobně základní instalatérská práce. Hadice se připojuje k sifonu pod dřezem. Na cestě k sifonu buď obtéká spodní stranu desky pod dřezem, nebo se připojuje k šroubení se vzduchovou mezerou. Správná strategie tohoto postupu závisí na předpisech platných ve vaší oblasti, ale obě strategie předpokládají, že zabrání tomu, aby se špinavá odpadní voda vracela zpět do myčky. Když odtoková hadice krouží zpět dolů, je připojena buď k vsuvce na přenosu odpadu, nebo konkrétně k vsuvce na zadní straně odtoku dřezu.

Co budete potřebovat

Vybavení / nástroje

  • Šroubováky
  • Kleště s kanálovým zámkem nebo nastavitelný klíč
  • Vrták a vrták s lopatkou (je-li to nutné)

Materiály

  • Sada konektorů pro myčku nádobí
  • Směs na spoje trubek
  • Šňůra k elektrickému spotřebiči
  • Drátové spojky (drátové matice)

Pokyny

Připojení elektrické šňůry

Většina pracovních částí – elektrické přípojky i vodovodní přípojky – se nachází za deskou na přední straně myčky. I když je možné tyto spoje vytvořit ve dřepu nebo vleže na podlaze, většina lidí zjistí, že je nejméně náročné opatrně položit myčku na záda, aby se uvolnila vstupní deska a provedly se přípravné spoje. Začněte tím, že na myčce uvolníte přístupový panel. Zvenčí rozlište spojovací armatury ovládacího lana, elektromagnetický ventil vodního přívodu a odtokovou armaturu.

Vyjměte kryt na drátěném spojení. Navlékněte ovládací vedení do lůžka a proveďte spojení tří vodičů: zelený vodič od vedení přístroje k zelenému upevňovacímu šroubu, bílý neutrální vodič k bílému vodiči myčky a tmavý horký vodič k tmavému vodiči myčky. Tato spojení se pravidelně provádějí pomocí otočných drátěných konektorů (drátěných matic), ale některé přístroje mohou mít různé strategie pro vytvoření spojení vodičů. Nasaďte kryt na drátěný spoj.

*Poznámka:

V případě, že v boční části spodní skříňky nejsou dosud vyvrtané mezery, budete to muset zařídit tak, abyste mohli vést ovládací lano k zásuvce a odtokovou hadici k přenosu odpadu nebo výlevky dřezu.

Zapojení přívodu vody

Přípojná sada pro vaši myčku obsahuje koleno 90, které slouží k připojení přívodu vody do myčky. Zavedení kolene 90 je prvním krokem k připojení přívodu vody do myčky. Vyhledejte šroubení vodního kanálu na elektromagnetickém ventilu. Vezměte koleno 90 a trochu směsi na spojování trubek, kterou nanesete na závity, a poté jej navlékněte na elektromagnetický ventil. Zašroubujte jej rukou a také dotáhněte. V tomto okamžiku proveďte další 1/4 otáčky pomocí kleští pro zajištění kanálů nebo pomocí nastavitelným klíčem.

Připojte přívod vody

Součástí sady konektorů myčky je také opletená ocelová přívodní hadička na vodu. Navlékněte spojovací matici přívodní trubky na šroubení myčky kolene 90 a utáhněte ji kleštěmi s kanálovým zámkem nebo nastavitelným klíčem. Jedná se o kompresní šroubení, které nevyžaduje použití směsi na spoje trubek. Dávejte pozor, abyste šroubení neutáhli příliš silně, protože by mohlo dojít ke stržení závitů!

MyčkaFoto: Pixabay

Umístění myčky na nádobí

Otočte myčku nádobí pravou stranou nahoru. Zasuňte myčku pod kuchyňskou linku, přičemž ovládací lano, přívodní hadici a odtokovou hadici prostrčte mezerami v boční stěně skříňky. Zarovnejte přístroj do středu otvoru, aniž byste jej tlačili co nejdále dozadu. Pomocí ohebných nožiček myčku zvedněte a vyrovnejte podle pokynů výrobce. V případě, že je to nezbytné, odšroubujete nožičky pomocí kleští, abyste myčku vynesli do výšky pultu a vyrovnali ji.

Ukotvení myčky na nádobí

Jakmile budete s umístěním myčky spokojeni, budete ji moci připevnit na místo. Otevřete vstupní otvor myčky, abyste se dostali k montážním držákům. Použijte uvedené šrouby k připevnění držáků k obrysu skříňky pod hranou pultu.

Připojení přívodní hadice vody

Propojte závěr přívodní trubky vody s uzavíracím ventilem přívodu vody pod kuchyňským dřezem. (V novém zařízení bude muset být tento uzavírací ventil zaveden na potrubí teplé vody.) Zapněte uzavírací ventil a zkontrolujte, zda nedošlo k rozlití vody. Kromě toho se podívejte pod myčku nádobí a zkontrolujte, zda nejsou úniky na druhém konci přívodní trubky, kde se spojuje s armaturou 90. V případě, že si všimnete rozlití v obou oblastech, jemně armaturu ještě trochu dotáhněte.

Připojení odvodňovací hadice

Pružná hadice s vypouštěním se obvykle připojuje k myčce. Pokud tomu tak není, lze ji připojit pomocí hadicové svorky. Existuje několik možných konfigurací vypouštěcí hadice v závislosti na uspořádání vašeho dřezu a podle daných předpisů:

  1. Hadici pro odtok myčky lze připojit k štěrbinové armatuře namontované na desce nebo dřezu. Tato tvarovka přivádí vzduch do hadice, aby nedocházelo k odčerpávání odpadní vody zpět do myčky. Z otvoru pro vzduch vede další hadice buď do areoly na přenosu odpadu, nebo do boční areoly na zadní straně dřezu. Hadice z myčky nádobí je častěji než jindy připojena ke vzduchové štěrbině pomocí pružinové svorky, zatímco hadice se spojuje s drtičem pomocí hadicové svorky.
  2. Hadici od myčky lze omotat nahoru a upevnit na spodní straně desky, poté ji spustit zpět dolů a umístit ji do areoly na odpadkový nástavec nebo do zadní části dřezu. Tato „vysoká smyčka“ slouží ke stejné práci jako vzduchová mezera – zabraňuje odtékání špinavé vody zpět do myčky. Ale dané složky nemusí tuto strategii v žádném případě povolovat.

Otestujte myčku na nádobí

Zapojte myčku na nádobí do zásuvky. Před úplným nainstalováním čelní desky, zapojte přední část a spusťte celý cyklus. Ujistěte se, že se nasává pouze nová a čistá voda, a také že odtoková voda proudí správným směrem. Zároveň nesmí docházet k žádným únikům vody. Posledním krokem je vrácení čelní desky zpět na přední část myčky.

Zdroje info: dumachalupa.cz, thespruce.com

Náhledové foto: Pixabay