Žijete v nájmu? A víte, kdo má skutečně na starosti kotel?

Plynový kotel

Údržba a opravy v pronajatém bytě jsou rozděleny mezi vlastníka a nájemce podle občanského zákoníku a dalších právních předpisů. Jeden z nejčastějších dotazů, který řeší nejedna zákaznická poradna, se týká závazku nechat si posoudit, prohlédnout a zaplatit plynový kotel. Kdy tento závazek leží na vlastníkovi a kdy na nájemci? Co se děje kolem revize a čištění? A proč je vhodné posouzení nepřehlížet?

Občanský zákoník mluví jasně

Respektovaný zákoník ukládá vlastníkovi povinnost udržovat pronajaté prostory ve stavu způsobilém k užívání. Navíc stanovuje, že je to obyvatel, kdo provádí a hradí plánovanou údržbu a drobné opravy v bytě. To, co je zajištěno termínem údržba a drobné opravy, je uvedeno v mimořádném nařízení vlády, v němž jsou uvedeny konkrétní úkoly a stanoveny finanční limity. Závazky pronajímatele zahrnují mimo jiné správné posouzení plynového kotle. V každém případě je třeba rozlišovat mezi revizí a generální opravou.

Kotel může být běžně posouzen kvalifikovaným revizním technikem při uvedení do provozu. Důvodem je kontrola, zda je kotel správně zapojen, a předejít tak úniku plynu. Rozdíl pak nastává u servisní prohlídky, u kterých je přítomen technik, který kontroluje, zda plynový kotel funguje správným způsoben, a provádí údržbu, jako je mazání, čištění nebo úpravy. Nájemce je povinen kontrolu zorganizovat a zaplatit. Smlouva o nájmu může určovat péči o byt jinak než vyžaduje zákon, ale nesmí zkracovat práva nájemce, tj. vynucovat si více závazků, než stanoví zákon.

Pravidelné prohlídky a revize

Právnické osoby jsou povinny provádět revizi kotlů každé tři roky a prohlídky jednou ročně, pro fyzické osoby tyto frekvence nejsou stanoveny. V každém případě mohou být jak posudky, tak úpravy podmínkou pro uznání reklamace kotle nebo pro vyplacení pojistného při způsobení škody. Nehledě na to, že ignorování pravidelných prohlídek zvyšuje riziko vzniku škody. Revize plynového kotle jsou spojeny s posouzením a čištěním potrubních kanálů, které je pro rodiny povinné jednou ročně.

V případě, že jsou spalinové cesty součástí bydlení, je obyvatel povinen je kontrolovat a čistit, revize jsou opět jen na vlastníkovi bytu! V každém případě by se neměla přehlížet údržba například bojleru. Vadný přístroj zvyšuje spotřebu vody o desítky tisíc korun ročně. V souladu se zákonem by měl nájemce ručit za jeho kontrolu! Pojmy revize a posouzení se mohou krýt a je vhodné tyto závazky jednotlivě rozepsat v nájemné smlouvě.

Prospěch z dobře napsané nájemní smlouvy

V každém případě, jak jsou údržba a opravy v podkroví děleny mezi vlastníkem a obyvatelem ze zákona nebo v nájemní smlouvě, navrhujeme, aby nájemce neustále kontroloval vybavení bytu. Vlastník nemá možnost kontrolovat věci a nájemce se může vystavit riziku jakýchkoli škod v případě, že závady nenahlásí. Navzdory tomu, že vlastník musí koupit nový kotel, pokud se starý porouchá, může vlastník požadovat, aby nájemník zaplatil část ceny, pokud nájemce neprováděl pravidelnou kontrolu!

Smlouva
Foto: Pixabay

Kromě toho se vyskytly případy, kdy špatný stav kotle vedl k úniku oxidu uhelnatého, což nakonec vedlo k úmrtí nájemníků. Trestní soudy pak musí rozhodnout, zda se majitel dopustil vraždy z nedbalosti. Soudy totiž samy uznávají, že odpověď na otázku, kdo je zavázán k zachování kotle v odpovídajícím stavu, není v konkrétním případě základní. Žádné rozhodnutí soudu nemůže napravit zmařený život, což by měl mít vlastník na paměti a kontrolovat plnění závazků nájemce.

Zdroje info: lifehacker.com, maidforyou.com

Náhledové foto: Pixabay