01_zvirata

Zatoulaná zvířata a náhrada škod

Zatoulaná zvířata jsou poměrně častým důvodem sousedských svárů. Pes, který se podhrabe pod plotem a zakousne slepici, nebo naopak slepice, která zničí úrodu na sousedově záhonku. To vše jsou situace, na které zákon pamatuje. I když je povyšování sousedských sporů na spory soudní tou nejkrajnější možností a i s ohledem na budoucí soužití je lepší volit jiná, méně drastická řešení, v případě, že nevidíte jinou možnost, je legitimní příslušných zákonů využít. Jak to tedy se škodami způsobenými zatoulanými zvířaty skutečně je?

Majitel je odpovědný

Obecně je situace se zatoulanými zvířaty poměrně jednoduchá a zákon hovoří v tomto případě jasně: „Způsobí-li věc, zvíře, roj včel nebo výkon práva podle odstavce 1 na pozemku škodu, má vlastník pozemku právo na její náhradu.“ V tomto ohledu tedy není co řešit, majitel zvířete je povinen nahradit příslušnou škodu, případně také náklady na její odstranění.

Co se týče pouhé přítomnosti sousedových zvířat na vašem pozemku, ani to si nemusíte nechat líbit. I v tomto případě se můžete opřít o Občanský zákoník, který majiteli zvířat říká, že je nesmí nechat vnikat na cizí pozemek. V tomto bodě je ovšem třeba dát pozor na to, že v zákoně se vyskytuje klauzule o „míře přiměřené místním poměrům“. To znamená, že např. kočka, která občas přeleze k plot, opravdu nebude posuzována jako porušení této povinnosti.

02_zvirata

Zdroj obrázku: Pixabay.com

Povinnost zvíře vrátit a včelí výjimka

I vy jakožto majitel pozemku, na který se zvíře zatoulalo, máte určité povinnosti. Zvíře musíte sousedovi okamžitě vrátit, anebo mu umožnit přístup na pozemek k tomu, aby si jej sám odchytil. Jedna výjimka ale přece jen existuje a představuje jí roj včel. Pro ten platí to samé co pro ostatní zvířata, ovšem pouze do doby, než vletí do vašeho úlu, máte-li nějaký. V tu chvíli je roj váš, bez povinnosti cokoliv platit a dále věc řešit.

Zdroj náhledového obrázku: Pixabay.com

Stylové bydlení je skvělé. Vím o něm hodně a chci se o to podělit.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *