01

Zapomněli jste objednat revizi plynu? Stihněte to ještě před zimou!

Všechny plynové spotřebiče v domácnosti jsou druhem vybavení, které vyžaduje svou pravidelnou revizi. Zákon udává nutnost provádění pravidelných provozních revizí plynových zařízení 1x za 3 roky. Odborníci se shodují na tom, že je lepší každoroční servis a revize. Na plynových druzích vybavení je totiž mnohdy závislý celý chod domácnosti. Jestli provádíte pravidelné revize, ale letos jste na to zapomněli, zařiďte ji ještě před zimou.

Proč zrovna před zimou?

Procesem revize plynových zařízení procházejí nejčastěji plynové kotle a další plynová topidla. Samozřejmě se týkají revize i ostatních plynových spotřebičů, ale tyto jsou zásadní. Kotle i ostatní topidla slouží k vytápění interiéru domácností. Pomocí revizí se dá odhalit jejich drobné poškození nebo opotřebování některé součásti, které by mohlo vést k poškození celého kotle a jeho nečinnosti. Tím pádem by domácnosti byly připraveny o zdroj tepla třeba uprostřed zimy v krutých mrazech, což rozhodně není ideální případ. Revize před zimou je vlastně prevencí.

Kdo revizi provede?

Revize plynu je odborným procesem, který nemůže provádět kdokoliv. Tuto činnost mohou provádět jen osoby s platným oprávněním pro revize plynu. Pokud tedy budete hledat firmu nebo technika, který bude revize provádět, nechte si ukázat jeho pověření a zkontrolujte jeho platnost. Konkrétní příklad, co může způsobit špatně fungující plynový kotel, se dozvíte zde.

 02

Zdroj obrázku: plynrevize.cz

Každý revizní technik plynových zařízení má jasně stanovaný postup průběhu revize. Vše by mělo začínat vizuální prohlídkou všech částí plynových zařízení a případné zjištění viditelného poškození. Vizuální prohlídka se týká plynoinstalace, spojů, armatur, ventilů, regulátorů a měřidel. Dále pak probíhá kontrolní měření úniku plynu a kontrola přítomnosti oxidu uhelnatého, také pomocí měřidel. Technik také musí zkontrolovat umístění označení všech prvků a také umístění výstražných a informačních cedulí a dalších náležitostí plynového zařízení v souladu s platným zněním příslušných norem.

Zdroj náhledového obrázku: plynrevize

Bydlení mě baví. Rád se s vámi podělím o své zkušenosti.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *