Kanceláře

ZALOŽENÍ S.R.O. – jeden ze způsobů podnikání

Založení s.r.o. předpokládá splnit několik základních podmínek. Obecně lze říci, že zatímco společník s.r.o. jen nabývá majetek v podobě podílu v s.r.o., na statutární orgán s.r.o. – jednatele, jsou kladeny mnohem širší zákonné požadavky, a to hned několika právními předpisy, jako je například Nový občanský zákoník, Zákon o obchodních korporacích nebo Zákon o živnostenském podnikání. Jak levně založit s.r.o. se můžete dočíst také zde.

Pokud s.r.o. podniká v tzv. režimu živnostenského podnikání a nevystačí-li si s volnými živnostmi, musí pro ostatní živnosti ustanovit odpovědné zástupce. Praktičtí, zubní či odborní lékaři pro s.r.o. ustanovují odborné zástupce povinně.

Založení s.r.o. – důležité podmínky

Základní kapitál

 • Základní kapitál s.r.o. od roku 2014 začíná na 1 Kč (může být i libovolně vyšší).
 • Před založením s.r.o. je tento základní kapitál potřebné složit v bance na speciální účet.
 • Minimální výše základního kapitálu již nečiní 200 000 Kč, ale jak je výše uvedeno 1 Kč.
 • Doporučuje se však stanovit vklad a základní kapitál na vyšší a současně dobře dělitelnou částku usnadňující převody a případné změny podílu.
 • Ideálně se výše základního kapitálu s.r.o. volí s ohledem na skutečné potřeby, případně podle dalších priorit společnosti s r.o. a jejich společníků.

Zakladatel společnosti

 • Společnost s.r.o. může založit fyzická osoba nebo i jiná právnická osoba.

Sídlo společnosti

 • Pro nově zakládanou společnost s.r.o. vždy potřebujete sídlo společnosti.
 • Pro sídlo společnosti je nutné mít vždy souhlas vlastníka nemovitosti, kde se sídlo nachází.
 • Pokud je vlastníků nemovitosti, kde se nachází sídlo, více, je nutný písemný souhlas od každého z nich.
 • V dnešní době zákon za určitých podmínek umožňuje, zajistit si pouze virtuální sídlo.

Čistý trestní rejstřík

 • Další podmínkou vzniku s.r.o. je čistý trestní rejstřík jednatele společnosti.
 • Trestní rejstřík nemusí být zcela bez záznamu, ale osoba, která má být statutárním orgánem v s.r.o., musí prokázat bezúhonnost dle Zákona o obchodních korporacích.
 • Zároveň u této osoby, která má být jednatelem společnosti se řeší, zda nenastala skutečnost, která je překážkou v provozování živnosti podle Živnostenského zákona.
 • Společník s.r.o. v tomto smyslu bezúhonný být nemusí.

Název společnosti

 • Dle zákona je nutností vybrat vhodný neklamavý a nezaměnitelný název společnosti.
 • Název společnosti musí obsahovat dovětek s.r.o., spol. s r.o. nebo společnost s ručením omezeným.
 • Pro odlišení názvu společnosti nestačí odlišení malými nebo velkými písmeny a ani jiným dovětkem.

Odpovědný zástupce

 • Pro některé druhy živností je potřebné ustanovit odpovědného zástupce.
 • Pro živnosti vázané, koncesované či řemeslné živnosti, které nejsou živnostmi volnými, je třeba ustanovit odpovědného zástupce, který bude splňovat podmínky, požadované Živnostenským zákonem dle konkrétní vybrané živnosti. Jde především o doložení vzdělání a praxe.

Další podmínky pro založení s.r.o.

Povinná datová schránka

 • Po zapsání společnosti s.r.o. do obchodního rejstříku je povinné si zřídit datovou schránku. O co se jedná, je popsáno zde.
 • Datová schránka slouží pro komunikaci společnosti se státní správou a dotčenými orgány.
 • Výhodou datové schránky pro společnost s.r.o. je, že do datové schránky lze vstupovat z libovolného počítače. Stačí zadat vstupní identifikační údaje pro danou firmu.
 • Založení datové schránky je zcela zdarma. Podnikatel ušetří i nemalé peníze za její provoz, resp. za poštovné.

Povinná EET pokladna

 • Při založení s.r.o. je nutné počítat také s pořízením registrační pokladny EET.
 • Tato povinnost vzniká společnostem postupně tak, jak nabíhá účinnost zákona.
 • Při zřízení EET pokladny je zapotřebí počítat s její registrací jednak u poskytovatele zařízení tak u místně příslušného Finančního úřadu.

Označení provozovny

 • Společnost s.r.o., která má provozovnu, musí dále splnit určité podmínky v jejím označení.
 • Provozovna musí být zvenčí označena jménem a příjmením podnikatele, názvem společnosti, identifikačním číslem a provozní dobou.

Zdroj náhledového obrázku: comeflexoffice.cz

Bydlení mě baví. Rád se s vámi podělím o své zkušenosti.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *