Umíte správně třídit domácí odpad?

Asi každý dobře ví, že třídění odpadů je zkrátka dělení domácího odpadu, který je potřeba vyhodit, do připraveného kontejneru určeného právě na daný druh odpadu. Kontejner je označený příslušnou barvou určující, který z odpadů do něj patří. Většina lidí také ví, že třídění odpadků má pozitivní vliv na životní prostředí a díky recyklování odpadu lze vyrobit další a další produkty. Aby ale mohl být odpad opravdu recyklován, je zapotřebí důsledně vyhazovat odpadky do těch správných kontejnerů. Jen tak lze odpadky opravdu využít.

Kontejnery na bioodpad

Kontejnery mohou být žluté, modré, zelené, černé, oranžové anebo jsou před domy přistavěny kontejnery hnědé. Do těch patří tzv. bioodpad. Jedná se de-facto o kompost. Bioodpad má své další využití díky přeměně na humus, který vyživuje půdu a tím zajišťuje dobrou kvalitu úrody.

Podle toho volte, co do něj házíte. Hnědý kontejner slouží jen na zbytky ovoce a zeleniny, čajové sáčky, květiny nebo jejich odumřelé části, kávové sedliny, skořápky od vajec či ořechů atd. V žádném případě se do bioodpadu nevyhazuje maso ani zbytky kostí, neboť mají hnilobné účinky.

Žlutá klasika

Žlutý kontejner je určený na třídění plastů, nejčastěji se přitom jedná o pet lahve. Objem jedné pet lahve je poměrně dost velký a je proto důležité vyhazovat pet lahve sešlápnuté, aby bylo v kontejneru více místa a popelářské vozy nevozily prakticky jen vzduch. Polystyren či plastové kelímky od jogurtů patří do plastů také.

Foto: Pixabay

Třídíme papír

O třídění papíru panuje řada mýtů. Například obal od vajec či ruličky od toaletního papíru, případně papírové kelímky od kávy, do modrého kontejneru na papír nepatří. Vyhazujte je mezi směsný odpad. Do odpadu na papír totiž rozhodně nepatří. Tento druh odpadků by nebylo možné využít k dalšímu recyklování. To samé platí i pro zmaštěný papír od krabice na pizzu. Naopak čisté papírové krabice či staré kancelářské papíry jsou pro kontejner na papír tou pravou náplní.

Kam se sklem a kam s kovy?

Pokud se vám doma rozbije třeba zrcadlo, nevyhazujte střepy do skla. Rozhodně tam totiž nepatří. Vhazujte je do směsného odpadu. Nejedná se totiž o čisté sklo a střepy nelze dále recyklovat.

Kontejner označený šedivou nálepkou kovy je určený k vyhazování menšího odpadu typu plechovky od nápojů, nebo obaly od konzervovaných rybiček.

Větší kovové předměty už ale raději odvezte do sběrného dvora, kde je dále roztřídí a zpracují. Existuje také oranžový kontejner určený pro kartonové obaly od nápojů jako je například džus.

Třídění odpadů je důležitou součástí starosti o životní prostředí. Pokud má být takové, ve kterém chceme žít, třiďme odpad!

Zdroj informací: https://www.dopner.cz/blog/jak-spravne-tridit-odpad-a-kam-co-patri/

Náhledové foto: Pixabay

Stylové bydlení je skvělé. Vím o něm hodně a chci se o to podělit.