02_stavbazima

Stavba domu: Kdo odpovídá za vady

Pokud jste si vybrali firmu, která vám postaví či zrekonstruuje dům, určitě je dobré, ač to nikomu nepřejeme, počítat s tím, že ne vždy stavební firma svou práci odveden bezchybně. My se nyní podíváme na to, jak se řeší případné spory kvůli různým nedodělkům nebo chybám stavební firmy. Kdo za ně zodpovídá?

Stavební firma a další dodavatelé

Nejčastěji se taková stavba realizuje tak, že vy jako zákazník uzavřete se stavební firmou smlouvu o dílo. Takto ji pojmenovává občanský zákoník. Stavební firma je tedy v postavení zhotovitele. Velmi často se však stává, že vše nezařizuje jen stavební firma jako jeden subjekt. Do stavby vstupují i další subdodavatelé, dodavatelé stavební dokumentace a ostatně i dozor na stavbě může provádět další osoba. Kdo tedy za případné vady zodpovídá? Vy jako objednatel je můžete uplatňovat pro kterémkoli subjektu. Občanský zákoník totiž zakotvuje takzvanou solidární povinnost zhotovitele s poddodavatelem, dodavatelem stavební dokumentace i s tím, kdož prováděl stavební dozor.

Zdroj obrázku: Vlastní archiv Radka Štěpána

Zodpovědné jsou osoby společně

Pokud tedy zjistíte vady po zhotovení díla, pak je můžete uplatňovat vůči každému, kdo se na stavbě podílel. Všechny vyjmenované subjekty totiž mají ze zákona zodpovědnost za tyto vady a jsou navzájem solidární. To znamená, že vůči nám odpovídají za vady společně. Pro vás jako objednatele bude asi nejsnadnější kontaktovat zhotovitele.

Dodavatelé se mohou zprostit odpovědnosti

Tyto výše vyjmenované osoby se však své zodpovědnosti za konkrétní vadu mohou zprostit, a to tak, že prokážou, že jejich činnost, kterou na stavbě prováděly neměla vliv na vznik konkrétní vady. Důkazní břemeno však je na straně jednotlivých osob, které realizovaly stavbu. To znamená, že vy jako objednatel nemusíte nikomu nic dokazovat, kromě existence vady. Pokud je vada u stavby přítomná, pak prostě požadujte náhradu buď od jedné osoby nebo do všech.  Samotný zhotovitel se může zprostit odpovědnosti, pokud jde o vadu, která je způsobena jen a pouze dodavatelem stavební dokumentace nebo jen a pouze tím, kdo vykonával stavební dozor na stavbě.

Zdroj náhledového obrázku: Pixabay.com

Jak bydlet co nejlépe? Vychytávek v domácnosti je spousta. O některé se s vámi podělím.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *