Rozbitý beton: Jak ho zlikvidovat co nejlépe

Beton

Koupili jste si dům a jedna z prvních věcí, kterou musíte udělat, je zlikvidovat starý a popraskaný beton? Trápí vás otázky, jak se vypořádat se starým betonem a kam ho odvézt? Beton se likviduje mnohem hůře než dřevo nebo jiné stavební odpady, a to jak kvůli své hmotnosti, tak kvůli tomu, že se dlouho rozkládá. Z tohoto důvodu většina lidí vše odváží na skládku.

Betonový odpad tvoří cca 67 % procent stavebních a demoličních odpadů. Tolik betonu na skládkách je pro životní prostředí hřebíčkem do rakve. Každopádně existuje hned několik možností, jak se můžete betonu zbavit.

Opětovné použití betonu

Mnoho lidí neví, že beton je recyklovatelný. Některé země přepravují beton do zařízení, kde jej znovu využijí dle potřeby. Zařízení či firmy, které nabízejí zvláštní služby v oblasti opětovného použití betonu, beton přijmou a rozbijí ho na kameninovou směs. Směs, kterou zde vyrobí, lze použít pro podkladovou vrstvu při stavbě ulic, příjezdových cest a při dalších pracích. Výrobci mohou tuto směs smíchat s další směsí a vyrobit z ní nový beton.

Zavolejte dodavatelům betonu a firmám pro terénní úpravy

Dodavatelé betonu jsou další alternativou pro recyklaci betonu. Stejně jako zařízení pro opětovné použití, i tady beton rozemelou a rozbijí jej na znovu použitelnou drť a poté ji nabídnou majitelům nemovitostí, aby ji mohli využít jako podkladovou vrstvu nebo přimíchat do nového betonu.  Skvělým zdrojem pro opětovné použití betonu mohou být také firmy pro terénní úpravy. V některých případech mají vlastní přípravné zařízení, které může rozbít kusy betonu na použitelné podkladové materiály, nebo mohou dokonce použít celé kusy jako opěrné zdi a do vyrovnávacích dvorů.

Někdo ve vaší blízkosti může mít pro daný beton využití

Tohle se může zdát jako výstřel do tmy, ale mohou existovat prostory pro výměnu nebo nabídku betonu lidem v místní komunitě. A je jedno zda jde o betonové cihly, čtverce nebo dlažbu. Darování těchto betonových předmětů církvím, jejich výměna za jiné věci, nebo nabídka za odvoz se dá vykomunikovat prostřednictvím facebooku.

Pronajměte si kontejner a nechte beton odvézt

Další možností, která je asi nejjednodušší, je pronajmout si kontejner na beton a nechat jej odvézt firmou, která jej vyveze. Na smluvené místo se přistaví kontejner, kam naložíte beton a podle domluvy jej firma jednoduše vyveze a třeba i vrátí podle potřeby.

Před pronajmutím kontejneru si nastudujte:

  • Společnosti poskytující služby roll-off mohou po zákaznících požadovat, aby oznámili, že likvidují beton, protože na beton je potřeba nachystat speciální kontejner.
  • Nezjistíte, zda byl zrecyklován
Beton 2
Foto: Pixabay
  • Aby mohlo dojít k recyklaci, musíte do něj dát pouze čistý beton
  • Pronájem kontejneru na beton může být ve srovnání s mnoha jinými možnostmi velmi nákladný

Výhoda vyvezení odpadu

V případě, že to rozpočet dovolí, je nasmlouvání firmy, která se o vyvezení betonu postará, tím nejnepříjemnějším řešením. Obvykle je to výhodné, když potřebujete vyvést opravdu velkou hromadu betonu. Tyto firmy skladují beton do svého vlastního nákladního auta nebo kontejneru a odvezou ho, čímž se váš seznam úkolů smrskne jen na zaplacení nákladů…

Nakonec je tu možnost svozu na skládku

Poslední možností je převoz betonu na blízkou skládku nebo podobných prostor k tomu určených. Sice nedojde k jeho recyklaci, ale existuje několik okolností, které naznačují, že tímto ublížíte životnímu prostředí nejméně. Když beton leží volně na skládce, jen leží a nic se z něj neuvolňuje. Při recyklaci a opakovaném použití vznikají emise, které škodí ovzduší a krajině. Snažte se myslet co nejekologičtěji…

Zdroje info: lifehacker.com, bestlifeonline.com

Náhledové foto: Pixabay