Revize hromosvodu: proč a jak často se musí provádět

Chybějící revize hromosvodu může být důvodem, proč vám pojišťovna po poškození domu způsobeném bleskem nic nevyplatí. Zjistěte si, jestli máte hromosvod v pořádku a ověřte si, že dodržujete stanovou lhůtu pro pravidelné revize. Ušetříte si tak celou řadu možných problémů.

Revize hromosvodu od licencovaného odborníka

Správně fungující hromosvod je ochranou vašeho domu před neřízenou silnou energií z blesku. Aby to mohlo správně fungovat, musí být všechny části hromosvodu v pořádku včetně dobře provedeného uzemnění. Aby byla revize platná, musí jí vždy provádět licencovaný odborník. Technikovi se také zpravidla poskytuje předchozí revize k nahlédnutí.

Interval 4 roky

A jaké jsou povinné intervaly pro revize hromosvodů? Stejně jako v případě revize kotle či plynu je nutné dodržovat určité intervaly mezi jednotlivými revizními prohlídkami. V případě hromosvodu se jedná o dobu 4 let. Cena revize přitom bývá podle rozsahu až do 2 000 korun, kdy záleží i na konkrétním technikovi či společnosti. Výjimkou jsou objekty z hořlavých materiálů, kde je nutné provádět revizi jednou za 2 roky. Zároveň je dobré kromě pravidelné revize nezapomínat také na mimořádnou revizi, která se provádí po zásahu bleskem pro kontrolu, zda nedošlo k poškození hromosvodu.

Foto: Pixabay

Co všechno zahrnuje kontrola během revize?

Prvním krokem je vizuální kontrola hromosvodu, kdy technik zevrubně zjistí, zda není patrná závada. Následně pomocí speciálního přístroje zkouší funkční spoje a to, zda celá soustava jako celek funguje správně. Součástí prohlídky je i kontrola uzemnění. V zásadě samotná kontrola nezabere příliš dlouho, ale rozhodně stojí za klidný pocit, že je všechno v pořádku. Špatně fungující hromosvod je totiž mnohdy ještě více nebezpečný v porovnání s žádným hromosvodem. Pečlivě tak zvažte, jestli se chcete do takového rizika zbytečně pouštět.

Zdroj: https://www.denik.cz/dum-a-byt/revizi-hromosvodu-musite-udelat-kazde-ctyri-roky-20170509.html a https://www.ceskestavby.cz/clanky/revize-hromosvodu-5219.html

Náhledové foto: Pixabay