Recyklace a likvidace tonerů

Toner

Používáním inkoustových tiskáren významně zatěžujeme životní prostředí. Na jeden toner je totiž potřeba dokonce až 3-5 litrů ropy. K tomu, aby se rozložil, potřebuje podle ekologů několik set let. Řešení proto představuje jeho recyklace.

Proč recyklovat inkoustové kazety

Jak to probíhá? Recyklace funguje na obdobném principu jako u mnoha dalších materiálů. Dobře známý je tento postup například u plastů. Tisková kazeta se zpracuje tak, aby se mohl materiál znovu použít třeba pro výrobu nového toneru. To v principu probíhá tak, že kazeta je rozebrána a opětovně použitelné díly jsou vyčištěny.

Než by se toner přirozeným způsobem rozložil, trvalo by mu to až 1000 let, jak uvádějí některé zdroje (jiné odhady jsou střídmější a hovoří o cca 450 letech). Při spotřebě přibližně půl milionu kazet za rok jen v České republice proto obyčejný tisk a následná likvidace toneru představují silnou zátěž pro životní prostředí, a to především z hlediska produkce uhlíku.

Plasty výrazně poškozují přírodu, ubývá přirozené prostředí pro divoce žijící zvířata, která nemají dostatek potravy, dochází ke znečišťování vod, a tím i ke kontaminaci půdy. Proto je na místě se zamyslet, jak produkci odpadů minimalizovat. Recyklace je řešením, které pomůže zachovat prostor pro život i pro následující generace.

Recyklace v praxi

Takovýto nově vyrobený toner má samozřejmě totožné kvalitativní vlastnosti jako originál. Pokud se tonery nedají recyklovat pro opětovnou výrobu, mohou se využít i jinak. Uplatnění najdou v dalších odvětvích nebo třeba jako náhrada fosilního paliva.

Řada výrobců tiskáren a tonerů si uvědomuje významnou společenskou odpovědnost a zapojuje se do programů zaměřených právě na recyklaci tonerů. Průkopníkem v tomto směru byla konkrétně už v roce 1990 společnost Canon. Prvními zeměmi, kde svůj program realizovala, byly USA, Japonsko a Německo. Přestože ekologické povědomí je očividně stále silnější, rozhodně to nestačí a zhruba 70 % kazet se nadále vyhazuje.

Co je renovace kazet

Pozor, renovace a recyklace nejsou tytéž pojmy. I renovace kazet však významným způsobem přispívá k eliminaci zátěže životního prostředí. Na tomto procesu se může podílet prakticky každý koncový uživatel běžné domácí tiskárny.

Pokud totiž inkoustovou kazetu spotřebujeme, není to ještě důvod ji definitivně vyhodit. Můžete ji totiž opakovaně naplnit, a tím znovu použít. Kazeta se před naplněním rozebere a vyčistí. Renovace tudíž nemá žádný vliv na výslednou kvalitu tisku. Naplněná kazeta je zcela rovnocenná originálu. Renovaci je možné zopakovat dokonce 4× až 6×.

Zdroj náhledového obrázku: Pixabay.com

Bydlení mě baví. Rád se s vámi podělím o své zkušenosti.