02_studna

Podzemní voda jako zdroj sousedských sporů

Budování vlastní studny je u majitelů nových i starších domů čím dál tím častější. S tím, jak se z dlouhodobého hlediska zhoršuje stav podzemní vody, bude ale vody ve studnách stále méně. Lidé, kteří si studnu budují, protože chtějí docílit alespoň částečné nezávislosti na dodávkách vody, si budou tu svojí stále pozorněji hlídat. Lze proto očekávat, že sousedské spory, ve kterých bude hrát hlavní roli studna a voda, se stanou mnohem běžnějšími, než jakými jsou dnes. Jak je to tedy s právem majitele pozemku na podzemní vodu?

Pravidla čerpání

Na začátek je třeba si ujasnit, že podzemní voda je veřejným majetkem, nikoliv majetkem majitele pozemku, pod kterým se nachází. Osobním majetkem se voda stává až ve chvíli, kdy je vyčerpána. Čerpat vodu ale lze pouze na základě vydaného povolení k odběru podzemní vody. O vydání povolení je oprávněn rozhodnout příslušný vodoprávní úřad.

Uvedená podmínka se nevztahuje pouze na studny, u kterých lze prokázat, že byly v provozu již před rokem 1955. I studny ze šedesátých let tak musejí mít na čerpání vody povolení. Důležité je, že vydávání povolení je proces, který nemohou ovlivnit sousedé žijící v okolí pozemku, na němž má studna vzniknout. To je rozdíl v porovnání se stavebním řízením.

01_studna

Zdroj obrázku: Pixabay.com

Co když sousedova studna ovlivní tu moji?

Do vydávání povolení sousedé mluvit nesmí, pokud se ale ukáže, že nová studna negativně ovlivňuje tu jejich, bránit se samozřejmě mohou, výsledek je ale značně nejistý. Vzniklou situaci totiž posuzuje opět vodohospodářský úřad, který povolení sousedovi vydal. Je tedy dosti nepravděpodobné, že dojde k závěru, že je daná studna postavena tak, že bere dalším lidem vodu.

Je však možné, že soused svoji studnu nevyužívá podle vydaného povolení, nýbrž čerpá více. Další možností je, že studna je chybně postavena a potom jde zodpovědnost za firmou, která realizovala vrt. Řešením potom může být uzavření vrtu, anebo jednorázová náhrada, která odpovídá snížení hodnoty poškozené nemovitosti.

Pro to, aby člověk ale mohl dokázat, že nová sousedova studna tu jeho skutečně poškozuje, ideálně je třeba mít ověřené doklady o čerpacích zkouškách ukazující na stav před a po. Myslete tak na to, a čas od času si je nechte provést.

Zdroj náhledového obrázku: Pixabay.com

Stylové bydlení je skvělé. Vím o něm hodně a chci se o to podělit.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *