Pronájem

Než si pronajmete byt …

Poptávka po pronájmech stále stoupá a sehnat vlastní bydlení je tak čím dál větší oříšek.  Ze strachu, že už nenajdeme nic lepšího, pak podepisujeme smlouvu a ani nevím jakou.  Na co se tedy zaměřit při výběru bytu a co by měla obsahovat nájemní smlouva?

Osobní prohlídka

Pronájem se dá sehnat různými způsoby, přes inzeráty, specializované weby, realitky nebo na doporučení známých. Ať už pronájem najdete jakkoliv, vždy se na něj jděte osobně podívat, abyste předešli případným nedorozuměním. Při osobní prohlídce si všímejte i drobností jako např. odlepených lišt na nové podlaze, dvířek u skříněk, které nejdou dobře zavřít, prasklých kachliček v koupelně apod. Pokud se rozhodnete pro daný pronájem, na jakýkoliv nedostatek upozorněte a trvejte na tom, aby byl zanesen do smlouvy. A pokud to jde, všechno si vyfoťte, ať máte důkazy a po skončení nájmu po vás provozovatel nebude moci požadovat úhradu za opravy těchto vad.

Nájemní smlouva a její obsah

Po vybrání ideálního bydlení následuje sepsání nájemní smlouvy. Na internetu najdete spoustu vzorů nájemních smluv, ale to jestli jsou aktuální nebo obsahově správné už zaručit nelze. Proto je dobré posoudit smlouvu advokátem, který vám řekne, zda je smlouva vhodná nebo ne. Ve smlouvě musí být předmět, tedy popis konkrétního bytu včetně adresy, čísla a patra bytu. Dále výše nájemného, doba trvání nájmu, práva a povinnosti obou stran, postup při ukončení nájmu.  Definujte i smluvní strany, jejich jméno, příjmení, bydliště, rodné číslo a případně také číslo občanského průkazu. Vhodné je i podepsat předávací protokol, ve kterém přesně specifikujete vybavení a stav bytu, v jakém jste ho převzali. Nezapomeňte ani na uvedení stavu měřidel.

Poplatky

Nájmem se většinou rozumí částka, za kterou v bytě bydlíte a veškeré další poplatky se k nájmu přičítají. Ve smlouvě tedy přesně specifikujte, jakým způsobem bude placení za vodu, energie a služby probíhat. Jedná se o zálohy, které se jednou za rok vyúčtují. Standardně také pronajímatelé požadují jeden až tři nájmy dopředu, jako pojistku, že se nájemce dodrží závazky. Této pojistce se říká kauce a po skončení vám částku kauce zase vrátí, jestliže byt předáváte v odpovídajícím stavu.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *