Pozemek

Krok za krokem: Jak rozdělit pozemek

Chcete váš pozemek rozdělit. Například kvůli prodeji části pozemku nebo kvůli vypořádání spoluvlastnictví. Či z jiného důvodu? Pak určitě zbystřete. Zde totiž naleznete přehled toho, jak tento úkon správně udělat. Postup si představíme pěkně krok za krokem. Pojďme tedy na to!

1. krok: Návrh geometrického plánu a předběžný souhlas s dělením

Ze všeho první si opatřete výřez z pozemkové mapy. Použít můžete například katastrální mapu, která je dostupná online. Na výřezu, kde se bude nacházet váš pozemek, vyznačte návrh na dělení a dále vyznačte přístupy z veřejného prostranství na oddělené části původního pozemku. Vyznačení provádíme červenými čárami a vhodné je také okótování oddělených částí. Alespoň přibližných. S takovým návrhem pak jděte na stavební úřad. Zde dostanete předběžný souhlas s dělením pozemku. Jde-li o větší dělení, je nutný také souhlas obecního úřadu.

2. krok: Geometrický plán

Máte-li všechny potřebné předběžné souhlasy, pak se objednejte u geodeta. Geodet přijde na místo, kde se nachází pozemek a vše přeměří a vytyčí. Při zaměření pozemku vytvoří geodet geometrický plán. Tento geometrický plán pak musí schválit katastrální úřad. Může to trvat až 6 týdnů.

3. krok: Žádost o vydání rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemků

Pokud máte geodetický plán od geodeta, nechte jej potvrdit na obecním úřadě. Potom vyplňte „Žádost o vydání rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemků“. Na stavebním úřadě pak požádejte o souhlas. Souhlas od stavebního úřadu dostanete do 30 dní.

Smlouva

Foto: Depositphotos

4. krok: Chcete-li převádět vlastnictví, uzavřete smlouvu

Pokud chcete převádět vlastnické právo k odděleným částem původního pozemku, pak je nutné uzavřít smlouvy, které budou takové právní jednání zachycovat. Jde-li o prodej, musíte předmět koupě v kupní smlouvě vymezit tak, jak je vymezen v geometrickém plánu. Poté nechte na kupní smlouvě (či darovací) ověřit podpisy.

5. krok: Návštěva katastru

Potom jen vyplníte formulář a necháte změny zapsat na katastrálním úřadě. K návrhu je nutné připojit smlouvu s úředně ověřenými podpisy, geometrický plán, souhlas stavebního úřadu a listina, která prokazuje vaše právo k pozemku. Na správním poplatku zaplatíte 2000 korun.

Zdroje info: https://danicaheitelova.cz/clanek/jak-rozdelit-pozemek-v-5-krocich
https://www.estav.cz/cz/9208.jak-rozdelit-pozemek-na-vice-casti-kdy-je-nutny-souhlas-stavebniho-uradu

Náhledové foto: Pixabay

Jak bydlet co nejlépe? Vychytávek v domácnosti je spousta. O některé se s vámi podělím.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *