Kolik odpadu vyprodukuje průměrná česká domácnost

01_skladka

Známý popěvek říká, že „statistika nuda je, má však cenné údaje“. A týká se to i takové věci, jako je komunální odpad. Každodenní život a běžný chod domácnosti generuje odpadky prakticky neustále. Rituál vynášení odpadků je nedílnou součástí dne a my už jej ani nevnímáme. Kolik odpadu ale během celého roku ve svém soukromí vytvoříme? A co se s tímto odpadem děje poté, co za ním zavřeme víko popelnice?

Miliony tun odpadu

Vynechme nyní dobu poznamenanou epidemií koronaviru, která změnila celou řadu našich návyků a ve většině statistik bude tvořit anomálii. Soustřeďme se spíše na dobu před-pandemickou, která nám toho o našem běžném chování řekne přece jen více. Podle statistik Ministerstva životního prostředí vzniklo za rok 2019 37,4 milionu tun odpadu všeho druhu. Nás bude nejvíce zajímat odpad komunální. Toho v České republice vzniklo 5,9 milionu tun. Na každého z nás tedy připadá 551 kg ročně vyprodukovaného komunálního odpadu.

02_odpad

Foto: Pixabay

Co se děje s odpadem?

Komunální odpad se zpracovává různým způsobem. Nejmenší část, asi 12 %, je energeticky využívána. K recyklaci, případně kompostování, zamíří (nebo alespoň v roce 2019 zamířilo) 41 % komunálního odpadu. Zbytek, tj. asi 46 %, potom skončil na skládkách.

Toto rozdělení je poměrně zajímavé, zvláště vezmeme-li v potaz, že alespoň občas třídí – tj. připravuje k recyklaci – na 73 obyvatel České republiky. To je velmi hezké číslo a na první pohled je patrné, že s buď s efektivitou recyklace nebo s důsledností při třídění je něco špatně. Protože ale v barevných kontejnerech skončilo pouze nějakých 12 % komunálního odpadu (66,5 kg z již zmíněných 551 kg), půjde spíše o to druhé.

Je zřejmé, že v budoucnu bude legislativa na recyklaci tlačit stále více. V horizontu jedné dekády lze např. očekávat zákaz skládkování recyklovatelných materiálů nebo odpadu, který lze efektivně energeticky využít. K barevným kontejnerům tak budeme chodit stále častěji, a k těm na směsný odpad potom o to méně.

Zdroj informací: https://www.samosebou.cz/2021/02/11/kolik-odpadu-vyprodukuje-prumerne-kazdy-cech/

Náhledové foto: Pixabay

Stylové bydlení je skvělé. Vím o něm hodně a chci se o to podělit.