Kdy je nutná kolaudace domu

Stavba

Kolaudace domu – pojem známý i v běžné laické veřejnosti. Jde o jakousi výstupní kontrolu dokončené stavby. V rámci kolaudace se tedy kontroluje, zda stavba odpovídá stavební dokumentaci a zejména, zda jsou dodrženy všechny předepsané normy. My se dnes podíváme na to, kdy ji potřebujete a kdy naopak nikoli.

Novela stavebního zákona a uvolnění pravidel

Stavební zákon, který nabyl účinnosti prvního dne roku 2007, zakotvoval povinnost kolaudace staveb jen pro některé stavby. Obecně pokračoval v procesu deregulace pravidel. Ještě dále však zašla novela stavebního zákona, která nabyla účinnosti 1. 1. 2018. V tomto znění platí stavební zákon dodnes. Ve výsledku tedy nyní platí, že všechny běžné stavby může stavebník užívat po dokončení stavby a nemusí již úřadům nic oznamovat. Stavebník však musí dodržet náležitá pravidla. Například provést po dokončení stavby předepsané zkoušky a revize. Do staveb, u kterých můžete takto postupovat, se řadí jak drobnější stavby, tak i klasické rodinné domy.

Kdy je tedy kolaudace nutná

Jak je již výše uvedeno, dle aktuálního znění právních norem, nepodléhají rodinné domy kolaudaci a lze je tedy užívat ihned potom, co jsou jako stavby dokončené. Rodinný dům je totiž ve stavebním zákoně uveden v § 104 odst. 1 písm. a) a zároveň nejde o stavbu dle § 119 odst. 1 písm. a)-e). Proto není nutné k užívání stavbu zkolaudovat. Naopak tuto povinnost mají stavby, které jsou uvedené v § 103 odst. 1 písm. e) v bodech 4-8 či pokud o stavbu, u které postač ohlášení stavebnímu úřadu dle § 104 odst. 1 písm. a)-d) a k) či jde o zvláštní případy v § 119 odst. 1 písm. a)-e) (například stavba veřejné infrastruktury, změna kulturní památky apod.).

02_stavbazima

Foto – Pixabay

Připravovaná novela stavebního zákona

Zajímavé také bude, co s tímto procesem udělá nově připravovaný stavební zákon, který je nyní v parlamentu a nejspíše bude přijat. Tento nový stavební zákon počítá jen s jedním druhem povolení stavby. Jde o takzvané povolení záměru. Nebudou se tedy rozlišovat stavby podle toho, které potřebují stavební povolení a u kterých stačí jen ohlášení. Až a výjimky bude pak možné užívat stavby jen s kolaudačním rozhodnutím. Z těchto výjimek je však výslovně vyňat rodinný dům. Nový stavební zákon tak s největší pravděpodobností ukládá povinnost, kterou zákonodárce v roce 2018 zrušil.

Zdroj info: https://www.estav.cz/cz/9247.kolaudace-rodinneho-domu-co-to-je-jak-probiha-a-jake-zmeny-chysta-novy-stavebni-zakon

Náhledové foto – Pixabay

Jan Mikulín - profile photo

Jak bydlet co nejlépe? Vychytávek v domácnosti je spousta. O některé se s vámi podělím.