Je vaření na plynových sporácích škodlivé?

plyn

Mluvíme-li o výhodách a nevýhodách vaření na plynu, máme v dnešní době na mysli především otázky spojené s jeho cenou. Jak je to ale se působením vaření na plynu na lidské zdraví? Má nebo nemá nějaké negativní působení?

Vaření na plynu

I přesto, že se od plynových sporáků více méně upustilo a nahradily je moderní elektrické sporáky, zůstává v domácnostech ale ještě stále velké procento těch, kteří na plynovém sporáku často vaří.

Znečištění, které vzniká při hoření plynových sporáků může dle studie vědců asi za každý osmý případ astmatu vzniklého u dětí. Ve Spojených státech amerických, kde studie vznikla, užívá plynový sporák přibližně asi jedna třetina domácností. I u nás je plynových sporáků více než dost.

Astma, které se neléčí, trvale poškozuje nejen plíce, ale i průdušky. Ani u nás v České republice není procento astmatu zanedbatelné, ročně na astma zemře kolem 100 lidí.

plyn

Foto: Pixabay

Plynový sporák a astma

Podle studie amerických vědců dochází při spalování plynu ke vzniku škodlivých látek, tzv. emisí. Pokud váš sporák nemá navíc ani digestoř, která by směs nahromaděných škodlivých látek alespoň v menší míře odváděla, kupí se pak škodliviny často na malém prostoru v uzavřené místnosti poměrně rychle.

Většina problémů se s vařením na plynovém sporáku dá minimalizovat. Pokud máte digestoř, která pohlcuje a odvádí výpary, nechte ji vždy po dobu vaření zapnutou. Otevřete k tomu všechny okna dokořán. I když budou zplodiny uvnitř, je možné je minimalizovat častým větráním. Koncentrace škodlivých látek se díky přívalu čerstvého vzduchu lépe redukuje.

Zákaz, resp. omezení používání plynových sporáků by podle nich vedlo i ke snížení počtu nově vzniklých případů astmatu, které se týkají hlavně malých dětí. U dětí v USA měly plynové hořáky v kuchyni vliv ve 12,7 procentech případů. Jedná se tedy o podobné procento případů astmatu, který je vyvolán u dětí díky pasivnímu kouření.

Zdroje informací: https://energozrouti.cz/clanek/zakaz-vyuzivani-plynu-pro-vareni-mozna-ano-ma-totiz-vliv-na-zdravi

https://www.plyn.cz/vareni-na-plynu-vyhody-nevyhody

Náhledové foto: Pixabay

Stylové bydlení je skvělé. Vím o něm hodně a chci se o to podělit.