living-room-2155376_1280

Jaké zvláštnosti jsou spojeny s družstevním bytem

Pokud bydlíte v družstevním bytě, možná ani nevíte, že byt, který obýváte není váš. Jde o majetek bytového družstva. Vy jste zde jen v nájmu. Jaká další specifika se pojí s družstevním bydlením a družstevním bytem? Na to se dnes zaměříme.

Zákonná úprava

Hned na začátku je dobré si uvědomit, že pokud bydlíte v družstevním bytě, pak jste členy družstva. Zákonná úprava družstev, jakožto i speciální ustanovení o bytovém družstvu, jsou obsažena v zákoně o obchodních korporacích a družstvech. (zkr. ZOK). vaše vlastnické a majetkové poměry jsou tak značně odlišné například od situace, kdy výlučným vlastníkem své bytové jednotky.

Režim družstevního bydlení

Jak to tedy s bydlením v družstevním bytě je? Váš byt vlastně není váš. Vy vlastníte podíl v bytovém družstvu, ke kterému se váže také právo na nájem v určitém bytě. Byt samotný je však ve vlastnictví družstva jako celku. S tímto typem bydlení se pak vážou některé zvláštnosti. Například můžete být (pro porušování povinností a jen zákonným způsobem) vyloučeni z družstva. Dále je zajímavé ukončení členství v družstvu. Buď můžete svůj podíl (a k němu se vztahující právo k nájmu) prodat (obvykle za cenu podobnou, která by byla cenou tržní pro daný byt) nebo odejít z družstva a nechat si vyplatit podíl, který následně „přiroste“ družstvu. Druhý jmenovaný způsob je však problematicky, ne vždy totiž družstvo odkoupí váš podíl za cenu, za který byste prodal svůj podíl další osobě (i s nájmem bytu).

Ceny družstevního bydlení

Kolik tedy stojí „koupě“ takového družstevního bytu (rozumějme koupě podílu v družstvu s právem nájmu, viz výše)? Ceny takových bytů se pohybují v relativně podobných cenách, jako jsou ceny bytů, které se prodávají do osobního vlastnictví. Obecně lze říci, že v účast v družstvu vyjde o něco málo levněji než koupě bytu do výlučného vlastnictví.

Byt: Zdroj náhledového obrázku Pixabay.com

Jak bydlet co nejlépe? Vychytávek v domácnosti je spousta. O některé se s vámi podělím.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *