Stavba svépomocí

Jak žádat o prodloužení stavebního povolení

Získat stavební povolení je někdy dosti zdlouhavý proces. Pokud jej již získáte, buďte rádi. V životě však mohou nastat situace, kdy například kvůli financím, ale i z jiných důvodů, potřebujete stavět déle, než jste chtěl, a tak potřebujte prodloužit platnost stavebního povolení. Jak to udělat? To vám dnes poradíme.

Omezená doba platnosti povolení

Skutečně je tomu tak, že stavební povolení má určitou dobu trvání. Respektive po nějaké době pozbývá platnost. Existují dva termíny. Tím prvním je termín dokončení stavby a tím druhým je konec platnosti stavebního povolení. Oba jsou přitom pro toho, kdož o něj žádal, a kdož staví, závazné. Musí se jimi řídit. Platnost stavebního povolení je dlouhá ze zákona 2 roky. Doba počíná běžet od dne, kdy rozhodnutí o stavebním povolení nabývá právní moci.

 

Zdroj obrázku: Pixabay.com

Stavební úřad může, ale nemusí povolení povolit

Doba platnosti však může být prodloužena a můžete tedy stavět déle než dva roky. Vždy tak však učiní jen na žádost vás jako stavebníka. Žádost musíte podat před uplynutím platnosti původního povolení. Když podáte tuto žádost automaticky se vám staví běh doby platnosti stavebního povolení. Rozhodne-li však úřad negativně, pak stavební povolení pozbývá platnosti.

Co bude stavební úřad zvažovat

Dle procesních předpisů se na žádost o prodloužení doby platnosti stavebního povolení přiměřeně použijí pravidla pro samotné udělování stavebního povolení. To znamená, že stavební úřad bude v řízení postupovat obdobně jako v řízení původním a může zvažovat různá hlediska. Klíčové je, že stavební úřad musí dojít k závěru, že žádost je důvodná. Stavebník tak musí řádně odůvodnit, proč chce prodloužit tuto dobu platnosti stavebního povolení. Řádné odůvodnění je jen jeho povinnost, nikoli stavebního úřadu.

Zdroj náhledového obrázku: Pixabay.com

Jak bydlet co nejlépe? Vychytávek v domácnosti je spousta. O některé se s vámi podělím.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *