Jak zabránit ptákům stavět svá hnízda na vašem domě

Ptačí hnízdo

Zatímco my můžeme zbožňovat pozorování opeřenců, oni si čas od času staví své domovy na nebezpečných nebo špatně uspořádaných místech v blízkosti našich domovů. Může být obtížné se vypořádávat s okřídleným tvorem a nepořádkem, který může způsobit. Nemluvě o tom, že se sami ohrožují, když se usadí v blízkosti ventilace nebo ventilátorů. Existuje však několik soucitných způsobů, jak můžete opeřencům zabránit v hnízdění. Zde je několik věcí, které můžete podniknout v případě, že máte nežádoucí ptačí návštěvníky.

Zjistěte, o jaký ptačí druh se jedná

Pokud víte, co váš konkrétní druh ptáka rád pojídá a jaké je jeho oblíbené prostředí, můžete tyto údaje využít k tomu, abyste ho odradili. V případě, že máte ostružinový keř, který si vaši konkrétní nevítaní okřídlení tvorové oblíbili, můžete zvážit výměnu keře za něco méně lákavého. Omezení jejich přístupu k oblíbené potravě je jedním ze způsobů, jak jim znechutit jejich hnízdění.

Můžete také ořezat stromy, keře a křoviny, protože to jsou místa, kde se opeřenci rádi ukrývají. Otevřením prostoru jim poskytnete méně bezpečí a oni si uvědomí, že to není skvělé místo pro usídlení. Prořezáním keřů a travin navíc opeřenci získají méně materiálu k usídlení a mohou se přesunout do rozsáhlejších oblastí.

Snažte se vyplnit všechny díry a mezery

Dalším způsobem, jak znemožnit hnízdění, je eliminace přístupů do skrýší na vašem domě. Zakrytí větracích otvorů nebo malých otvorů v horních místnostech drátěným pletivem může zabránit ptákům, aby se v těchto místech usadili. Také využijete pěnu ze spreje nebo odřezky dřeva k vyplnění mezer. Ty bývají dostatečně velké, aby se okřídlení tvorové mohli zavrtat do obložení nebo pod převis. Ujistěte se, že místa, které se chystáte oddělit, nejsou zaplněna ptactvem.

Přidejte svah nebo nerovný povrch

Aby se ptactvo nedostalo k okrajům nebo vrcholkům zábradlí, můžete naklonit vrchní část, aby bylo obtížnější postavit na tomto místě hnízda. Použití pružin natažených přes tyto plochy také oslabí usazování. Jinak můžete použít síť proti ptákům zavěšenou podél vrcholů zábradlí nebo hran, abyste je udrželi mimo. K tomuto účelu jsou k dispozici i hroty, ale ty se nedoporučují, protože mohou ptactvo zranit.

Odhánění ptáků pomocí „strašáků“ na dravce

K udržení nepřítomnosti ptáků se běžně doporučuje používat rozptýlení ve tvaru dravce, ale jejich efektivita může po určité době vyprchat, takže se nejedná o stálé opatření. Několik druhů plašičů dravců, jako jsou sovy, mohou být opatřeny systémem, který jim pomáhá k pohybu a může mít poněkud delší trvanlivost. Jenže jakmile si okřídlený tvor zvykne na tvar a vysleduje, že nebude v ohrožení, je méně pravděpodobné, že mu bude plašič i nadále fungovat.

Další vizuální překážky mohou zahrnovat pruhované pásky, závěsná zrcadla nebo lasery. Skutečně, jakákoli lesklá tretka, která se pohybuje ve větru, může okřídleného tvora vyplašit. Každopádně i pro tyto překážky platí stejná pravidla – jakmile opeřenec lest pozná, nebude si jí všímat.

Hnídící ptactvo
Foto: Pixabay

Vymyslete, jak ptactvo přestěhovat do jiné oblasti

V případě skutečně šetrnějšího přístupu k věci, můžete poskytnout mnohem lepší volby usazování mimo problémovou zónu. Nabídněte pomoc při hnízdění ptactva mimo určitá místa. V případě, že je na terase výklenek nebo pro ně užitečné místo, od kterého je prostě nemůžete odradit různými triky, zvažte, zda opeřencům umožníte usadit se někde jinde. A to tak, že jim poskytnete dokonalé místo k usazení nad dvorem. Zřízení domečků pro okřídlené tvory, které jsou určeny pro konkrétní druh opeřence, nebo poskytnutí zajištěného prostoru, který je klidnější a v jehož blízkosti je méně pohybu, může ptákům pomoci rozhodnout se usadit jinde!

Nevyrušujte je

Jakmile se opeřenec usadí, je důležité ho nedráždit, přestože se vám opravdu chce na něj sáhnout. Nikdy se nepokoušejte chovat tak, abyste ptákům nebo jiným zvířatům jakkoli ublížili. Nejdokonalejší způsob, jak zabránit ptáčkům v usazování se v problémových oblastech, je vytvořit oblast méně přívětivou v době, kdy si ptáci začínají stavět své obydlí.

Zdroje info: lifehacker.com, bety.cz

Náhledové foto: Pixabay