light-bulb-503881_640

Jak zabránit černému odběru energie

Černý odběr energie si většina z nás běžně spojuje především s trestnou činností, nicméně faktem zůstává, že do této nelichotivé kategorie může spadnout kdokoli z nás, aniž by chybu sám zavinil. Pokud se tak stane a k neoprávněnému odběru energie skutečně dojde, hrozí pokuty v řádech tisíců korun. Jak černý odběr zjistit a následně řešit?

Černý odběr zapříčiní i technická závada na měřidle

Nemusíte být zrovna zloděj, aby se z vás stal černý odběratel elektřiny nebo zemního plynu. Bohužel stačí obyčejná technická závada na měřidle, vinou které se budou spotřebované kilowatthodiny počítat ve váš prospěch, a problém je rázem na světě. Není přitom vůbec směrodatné, zda-li jste poškození hodin nebo plomby na měřidle způsobili sami nebo někdo jiný. Vaší odpovědností jako odběratele je technický stav přístroje neustále kontrolovat a případné potíže nahlásit distributorovi.

K neoprávněnému odběru energie samozřejmě dochází i v momentě, kdy elektřinu či plyn využíváte a nemáte přitom uzavřenou smlouvu s dodavatelem. Černým odběratelem se stává i ten, kdo za dodávky energie opakovaně neplatí, nebo na měřidle provede technické úpravy, díky nimž se odběr v některých hodinách vůbec nezaznamená.

Krach dodavatele energie je také častým důvodem k černému odběru

Zdroj obrázku: Pixabay.com

V minulosti se již nesčetněkrát stalo, že Energetický regulační úřad odebral dodavatelům energie licenci. Klienti jsou o této skutečnosti informováni a dostávají vymezenou lhůtu (šest měsíců) k nalezení dodavatele nového. Změna dodavatele obvykle trvá deset dní a je zcela zdarma. Pokud tak ale v daném termínu neučiní, stávají se automaticky černými odběrateli energie.

Zákon je v této oblasti zkrátka neúprosný a pokud k černému odběru skutečně dojde, dodavatelé v prvé řadě požádají o uhrazení všech ušlých zisků. Připočítat mohou ještě náklady vynaložené na zjišťování černého odběru a další pohyblivé složky.

Zdroj náhledového obrázku: Pixabay.com

Trendy v bydlení se různí. Sleduji je a rád se o své poznatky podělím.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *