Jak správně skladovat palivové dřevo

02_drevnik

Ve chvíli, kdy k vašemu domu či chalupě dorazí na korbě či valníku objednané a zakoupené palivové dřevo, starosti o něj teprve začínají. Dřevo je totiž třeba správně uskladnit. Bez správného uskladnění nezískáme od dřeva to, co od něj očekáváme. Je proto na místě přistoupit k zajištění uskladnění dřeva s maximální zodpovědností. Jak tedy palivové dřevopalivové dřevo uložit do doby, než na něj přijde řada a bude ztopeno?

Proč na skladování záleží?

Topit bychom měli pouze dřevem, které neobsahuje příliš vlhkosti. V opačném případě totiž bude jeho spalování velice neefektivní. Nám se to projeví tak, že při pálení bude dřevo hodně kouřit, díky nedokonalému spalování se bude zanášet topeniště i komín a bude také méně hřát, neboť značná část energie se spotřebuje na odpaření vody ve dřevu. To se samozřejmě projeví i v nákladech, náklady na topení mohou být až o 40 % vyšší.

Čerstvě zpracované dřevo má obsah vlhkosti až 50 %, naším cílem je snížit jej na 10 – 20 %. A právě proto je tak důležité věnovat pozornost správnému uskladnění. To může pomoci dostat dřevo do správného stavu stejně jako jej může zničit.

01_drevnik

Foto: Pixabay

Kde skladovat?

Dřevo nikdy nevyschne bez přístupu vzduchu, proto není vhodné dřevo ukládat do vnitřních prostor. Palivové dřevo musí být uskladněno ve venkovních prostorách tak, aby kolem něj ze všech stran mohl proudit vzduch. Kvůli tomu by nemělo být dřevo umístěno u zdi, vždy by měla být mezi dřevem a zdí mezera. Také je potřeba zkontrolovat, jestli po zdi nestéká při dešti voda apod.

Vhodné není ani přímé překrytí plachtou, neboť pod ní voda kondenzuje. Velmi důležité je nepokládat dřevo přímo na zem, ale ideálně na palety, 15 – 20 cm nad povrch. Použít lze např. i řady cihel, nejen pokud je podkladem dřevo, vyplatí se použít jako podklad štěrk.

Dřevo je třeba zakrýt, Na vytvoření přístřešku – dřevníku – je možné použít prakticky jakýkoliv materiál, opět je pouze nutné ujistit se, aby na dřevo pod ním nestékala voda a aby mohl i nad vrchní vrstvou dřeva proudit vzduch.

K tomu, aby dřevo vyschlo rychleji, je ideální skladovat jej ve formě již naštípaných polínek. Ty lze uzavřít např. do konstrukce z kari sítí, pletiva apod.

Náhledové foto: Pixabay

Stylové bydlení je skvělé. Vím o něm hodně a chci se o to podělit.