Geniální způsob, jak zamknout vchod bez zámku

Dveřní zámek 2

Zámky jsou hlavním řešením pro zabezpečení vchodu. Ale v případě, že zámek zkrátka selže nebo, že vchod nemá zámek, či v případě, že nevěříte zámku v bytě nebo někde jinde, budete muset podstoupit kroky, které zaručí, že vchod a domácnost budou zabezpečeny. Zatímco nejlepším řešením je v podstatě oprava, výměna klíče nebo nahrazení zámku, známe navíc několik tipů, jak zabezpečit vchod zavřený bez zámku.

Následují rychlá, přechodná opatření, která vám pomohou, aniž byste se museli obávat o své bezpečí.

Dveřní zarážka

Dveřní zarážky se pravidelně používají k zamezení zavírání dveří, ale když je za dveřmi s otevíráním dovnitř nastavena dveřní zarážka, fyzicky brání otevření dveří, a to i v případě, že lze otočit klikou. Jedná se o základní metodu, která pomáhá zabezpečit domácnost, když je vstupní zámek rozbitý. Bohužel nefunguje při aplikaci zvenčí a při dostatečném úsilí se zloděj dveřmi dokáže dostat dovnitř!

Opěradlo židle

Pokud přemýšlíte, jak zablokovat dveře pomocí věcí, které máte doma, podívejte se po svých židlích, které lze zaklínit pod kliku, zatímco nohy židle jsou nehnutě opřené o zem. Díky tomu je vytvořen tlak mezi dveřmi, což zabraňuje otevření dveří. Opěradlo židle navíc může čtvercovou pákovou vstupní kliku otevřít směrem dolů.

V případě, že lze navíc rukojeť otočit směrem nahoru, aby se vchod otevřel, není tato metoda tak cenná. V takovém případě je vhodné použít pásek nebo provaz, kterým se páková rukojeť přiváže k židli a zabrání se tak jejímu otevření směrem dolů nebo nahoru.

Pásek nebo lano

Pákové vchodové kliky bývají méně náročné na přišroubování než vchodové kliky, protože k omezení fyzického pohybu kliky lze použít pásek nebo lano. Jen připojte jeden konec pásu nebo lana k rukojeti a druhý k pevnému předmětu. Zvažte použití dvou vazeb, abyste zcela zamezili jakémukoliv pohybu. Pásek nebo kus lana může být skvělou alternativou pro zajištění vchodu otevíraného směrem ven, protože popruh lze připojit k těžkému předmětu, jako je lednice nebo křeslo.

Dveřní zámek
Foto: Pixabay

Pohodlné přenosné zámky

Tyto podpůrné pomůcky jsou úžasné pro nájemce a cestovatele, kteří nemohou zavést trvalejší opatření. Jak říká název – přenosný zámek je plánován tak, aby se dal používat podle potřeby. Pravidelně se skládají z kovového dílu, někdy označovaného jako drápek, který se nasadí na západku na stávající klice, a šroubu, který se do drápku zasune a zabrání otevření vchodu.

Bezpečnostní závora

Pro lepší zabezpečení proti vetřelci, který se snaží vykopnout vchod nebo ho rozrazit ramenem, může pomoci bezpečnostní závora. Bezpečnostní závory nebo zábrany se skládají z několika odolných držáků, které jsou připevněny ke zdi nebo rámu vchodu. Silná kovová nebo dřevěná tyč se pak umístí do držáků a zablokuje celou šířku dveří. Tuto bezpečnostní lištu lze po použití vchodu zvednout a vyjmout z držáků a po krátké době ji lze s mimořádně malou námahou vyměnit.

Zdroje info: lifehacker.com, maidforyou.com

Náhledové foto: Pixabay