Co ovlivňuje sanace staveb historického charakteru

Sanace staveb historického charakteru je bezesporu velmi důležitá. Mnohé objekty tento stavební postup nezbytně potřebují, jelikož by se v opačném případě mohly postupně zničit a mohlo by dojít k jejich úplné destrukci. Sanace historických staveb ovlivňují bezesporu různé aspekty, na které je třeba dávat velký pozor. My se na tyto aspekty přímo soustředíme a pokusíme se je velmi podrobně popsat a poukázat na jejich velkou důležitost. Zcela jistě tak vyjde najevo vše, co je třeba brát v potaz.

Stavební úpravy objektů

V první řadě je třeba brát ohled na celkový charakter konkrétní stavby. Mnohdy jsou evidovány pouze určité části objektu a některé další zůstanou zanedbány. Právě u nich může dojít k mnohem většímu sedání stavby a s tím spojenými problémy. Zvýšení zatížení základové spáry se může stát určující záležitostí. Stavební úpravy zkrátka nesmí přetížit základový systém, který by se mohl pod nadměrným tlakem zničit. Stavba by tak byla značně nestabilní.

Změny podkladu pod základy

Velký problém může nastat i v situaci, kdy dojde k markantním změnám parametrů podloží. Složení zeminy pod základovou deskou je nesmírně důležité a je třeba na něj brát velký ohled. Dlouhodobá saturace anebo stavy spojené s dlouhodobým působením vody mohou být velmi nebezpečné. Podložní materiál je tedy většinou zapotřebí upravit takovým způsobem, aby se zvýšila jeho minimální nosnost.

Degradace stavebních materiálů

Pozor je třeba dát i na stavební materiály, které mohou být časem také poničeny. Typické je hlavně zvětrávání cihel či jiného stavebního materiálu. Nejčastěji je postihováno především pojivo. Ostatně u omítky je proces zvětrávání patrný na první pohled. Pokud se tedy pro sanaci rozhodnete, měli byste volit nové materiály, které jsou schopné bez větších problémů odolat i při velkých teplotních výkyvech a změnách počasí, k nimž může pochopitelně docházet.

Bydlení mě baví. Rád se s vámi podělím o své zkušenosti.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *