Co je šedá voda a jak ji doma využít?

01_odtok

Rodinný dům je komplexní systém, který nevyhnutelně produkuje odpad, který je následně odváděn pryč z prostoru domu. Někdy (vlastně spíše velmi často) je však za odpad považováno i něco, co by mohlo mít další využití přímo v domě. Právě do této kategorie spadá tzv. šedá voda. Co to konkrétně je a jak ji lze v domácnosti využít?

Co je šedá voda?

Pod pojem „šedá“ voda zahrnujeme vodu, která odtéká ze sprchy, z vany, z umyvadel, ale také z pračky nebo myčky na nádobí. Do této kategorie tedy nepatří voda s odpadem z toalety. Šedá voda vykazuje různou míru znečištění podle toho odkud pochází. Voda z kuchyně většinou obsahuje tuky či oleje, oproti tomu voda ze sprchy je většinou prakticky čistá.

I tato odpadní voda odtéká do kanalizace i přes to, že má v domácnosti své další potenciální využití. Šedou vodu lze podobně jako vodu dešťovou využít např. ke splachování či zalévání. Jistá míra přečištění je ale nezbytná. A právě k tomuto účelu slouží tzv. čistírny šedých vod pro domácnosti. Pokud je šedá voda doma dále využívána jako voda procesní, dochází samozřejmě k velké úspoře pitné vody a tím i finančních prostředků.

02_sprcha

Foto: Pixabay

Čistírny šedých vod

Čistírny šedých vod pro domácnosti využívají technologii tzv. membránové separace a jsou díky tomu energeticky velmi nenáročné. Čistírny jsou nenáročné na prostor, lze je snadno instalovat a na trhu jsou dostupná řešení v povrchové i podzemní úpravě.

Vzhledem k rostoucí ceně pitné vody má počáteční investice do čističky poměrně krátkou návratnost. Na trhu jsou dostupné modely s různým objemem zpracovávané šedé vody od cca 300 l denně (pořizovací cena se v tomto případě pohybuje lehce nad 100 000 korunami) po 2500 l denně.

Opětovné využití šedých vod v domácnosti může přinést jak úsporu finančních prostředků, tak pozitivní příspěvek k ochraně životního prostředí.

Náhledové foto: Pixabay

Stylové bydlení je skvělé. Vím o něm hodně a chci se o to podělit.