construction-hard-hat-plan-1512931

Co by měl zvládnout stavební dozor

Stavební dozor je dnes jakousi nezbytností u každého nově vznikajícího domu. Pravda je taková, že spousta lidí si dozoruje sama, anebo volí takzvaný autorský dozor projektanta. Ten je ale často nedokonalý, jelikož projektant většinou řeší pouze záležitosti týkající se dispozici konkrétní stavby a ostatní věci zaplacené v podstatě nemá. I proto se vyplatí vědět, jaké úkony by měl stavební, potažmo technický dozor vykonávat a jaké povinnosti mu z jeho práce vlastně plynout. Podívejme se tedy na všechno podrobně.

Co zahrnuje výkon technického dozoru stavebníka

Záležitostí, které by měl vykonávat stavební dozor, je poměrně hodně. Pokusme se je tedy shrnout v následujících odrážkách.

–          seznámení se s veškerými podklady týkajícími se stavby

–          zajištění odborných konzultací s investorem

–          zajištění výškových a prostorových bodů stavby

–          kontrola přesného dodržování technologických postupů

–          zápisy do stavebního deníku

–          zajištění předání staveniště zhotoviteli stavby

–          přejímání veškerých provedených prací

–          organizace kontrolních úseků a časové intervaly kontrol

–          kontrola věcnosti a cenových relací nákupů

–          spolupráce s projektantem ve všem

–          účast na veškerých nezbytných zkouškách a prověřeních

–          fotodokumentace

–          zajištění fungování provozních věcí

Povinnosti stavebního dozoru

Velmi důležité jsou i povinnosti osoby vykonávající stavební dozor. Ty musí plynout se smlouvy uzavřené s investorem a stavebníkem. Jaké jsou tedy povinnosti stavebního dozoru?

–          postupovat v souvislosti s odbornou péčí stavebníka

–          oznámit stavebníkovi vždy okolnosti při zařizování všech záležitostí

–          upozornit stavebníka na případně nevhodné pokyny

–          vykonávat technický dozor na stavbě

–          zdržet se jednání, které může zhatit celkový dojem ze stavby

–          dodržovat vše související se stavební smlouvou

–          postupovat při výkonu činností v souladu s Profesním a etickým řádem ČKAIT;

Trvalý či občasný dozor?

Určitě je třeba si také rozmyslet, jestli potřebujete trvalý, nebo pouze dočasný typ dozoru. Záleží pouze na vás samotných, nicméně pochopitelně lepší je dozor trvalého charakteru, který dohlíží na veškeré dění na stavbě prakticky neustále.

Zdroj náhledového obrázku: Pixabay.com

Bydlení mě baví. Rád se s vámi podělím o své zkušenosti.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *