Znáte pojem ekologická architektura? Měli byste

dům

Pojem ekologická architektura slýcháme dnes čím dál tím častěji. Co konkrétně se pod ním ale ukrývá? I když se odpověď přímo nabízí, nezaškodí si ujasnit, jak přesně je tento dynamický obor definován.

Ekologická architektura

Cílem ekologické architektury je výrazně šetřit se spotřebou vody, energiemi a stavebními materiály. Výstavba domů či jiných objektů je v jejím případě založena především na šetření našeho životního prostředí, používají se proto hlavně přírodní materiály. Využívá se však ale i přírodní energie ze slunce, vody, nebo země. Použití udržitelných obnovitelných zdrojů je pro ekologickou architekturu přímo klíčové.

Nechybí zde ani přirozené možnosti větrání, stejně jako využití sluneční či větrné energie. Cílem je i správné nakládání s odpady, které po výstavbách domů zbydou. Ty jsou ekologicky likvidovány, nebo využity pro další výstavbu domů. S každým kouskem přírodního materiálu se zde šetří, každý materiál má ve výstavbě své uplatnění.

Podstatné přitom je, že s těmito prvky a energetickou nenáročností je již od začátku počítáno a daný objekt je přímo navrhován s ohledem na ně. Ekologickou architekturu v pravém smyslu tedy nepředstavují objekty, u nichž je energetická nenáročnost vytvářena zpětně pomocí dodatečných prvků.

ekologie

Foto: Pixabay

Využití světla 

Budovy jsou také navrhovány vždy tak, aby propustily co nejvíce světla dovnitř. Snižují se tím náklady na spotřebu energie. Průsvit slunečních paprsků skrze jednotlivé místnosti snižují během zimy i energie za vytápění. Přírodní zdroj energie, jako je například vítr, pomáhá zase k lepší cirkulaci vzduchu, který díky přirozenému pohybu udržuje stálou teplotu v místnosti. Teplý vzduch se tak nedrží jen kolem jednoho zdroje topení, ale rozprostírá se rovnoměrně, neboť dobře cirkuluje. Díky tomu se snižují i náklady za topení.

Efektivní využití vody

Díky chytré montáži moderních okapů se dešťová voda dobře zachytí a jeí následná využitelnost je nemalá. Opětovné využití najde například při zalévání zahrad či při běžném úklidu. Jedním z cílů ekologické architektury je rozhodně snížit spotřebu pitné vody, která se dnes bohužel stále využívá třeba na mytí aut.

Dřevo, hlína nebo sláma…

Všechny tyto přírodní stavební materiály jsou dobře využitelné při výstavbě budov. Dřevo od nepaměti patří k nejoblíbenějším stavebním materiálům. Má totiž vynikající tepelné vlastnosti. Lisovaná sláma zase dobře poslouží k výplni jádra některých konstrukčních panelů. I hlína se dnes využívá pro výstavbu nízkoenergetických budov, neboť dobře odvádí velké množství vlhka. Je navíc dobře tvarovatelná a recyklovatelná.

Díky ekologické architektuře se čím dál tím více osvobozujeme od závislosti na některých důležitých zdrojích. Přírodní materiály navíc představují nízkou zátěž pro životní prostředí. V neposlední řadě se díky tomu výrazně ušetří za energie.

Zdroje informací: https://airhouse.cz/ekologicka-architektura-je-vsude-kolem-nas/

http://ekovesnice.cz/133-eko-logicka-architektura.html

Náhledové foto: Pixabay

Stylové bydlení je skvělé. Vím o něm hodně a chci se o to podělit.