Velký přehled dotací na technologie pro snížení spotřeby energií

Spotřeba energií je aktuálně velkým tématem. Kdo se dříve rozmýšlel o investicích do opatření pro snížení spotřeby, je nyní většinou rozhodnutý pustit se do akce. Naštěstí to nemusí být finančně tak náročné, protože existuje hned několik dotací, které s tím mohou pomoci. Podívejte se, o jaké se jedná a jaká zvýhodnění na vás čekají.

Dotace na solární panely

Jednou z velkých dotací, která může opravdu pomoci a přinést investici, s jejíž pomocí ušetříte v budoucnu obrovské sumy, je dotace na fotovoltaické systémy. Jedná se především o solární panely a všechno, co s nimi souvisí. Dotace je až do výše 50 % celkových přímých nákladů na realizaci solárních panelů. Maximální výše podpory však je 200 000 Kč pro jeden rodinný dům. I to však je suma, která rozhodně s investicemi do snížení spotřeby energií pomůže.

Zateplení a stínicí technika

Jako další technologii, kterou můžete využít pro snížení energetické náročnosti budovy a tím pádem i zmenšení spotřeby, je zateplení celého domu a pořízení stínící techniky. Jedná se například o předokenní rolety. V rámci zateplení se počítá také se střechou.

Tepelná čerpadla

V poslední době je tepelných čerpadeltepelných čerpadel nedostatek, za což může enormní poptávka, která je ještě o to větší, že se na jejich pořízení také vztahuje dotace z titulu Nová zelená úsporám. U novostaveb je navíc povinností mít některé z technologií pro snížení spotřeby, kdy je hojně využívané právě tepelné čerpadlo. S objednávkami nečekejte, protože už nyní jsou čekací lhůty poměrně dlouhé a hrozí, že cena tepelných čerpadel půjde ještě o něco nahoru. I tak se však jedná o investici, která se vyplatí.

Foto: Pixabay

Pro rodinné i bytové domy

Dotace je možné čerpat nejenom u rodinných domů, ale také u celých bytových domů, kde může dotace přinést značné úspory a ušetřit další prostředky z fondu oprav pro jiný rozvoj a údržbu. Žádost je v zásadě stejná, takže není potřeba řešit žádné výrazně složitější papírování.

Zdroj: https://setrim.cz/setrimnaenergiich a https://www.cez.cz/cs/technologie/fotovoltaika/dotace-a-financovani

Náhledové foto: Pixabay