U třídění jakých odpadů se dělají největší chyby

třídění odpadu

Třídění odpadů je pro ekologii a jen s velmi malou nadsázkou i pro záchranu naší planety velmi důležité. Tříděné odpady se dále recyklují, díky čemuž se nemusí těžit další přírodní suroviny a plýtvat přírodními zdroji. To vše se týká každého z nás. Vyprodukovaného odpadu na jedince je za rok víc než dost, dosahuje hmotnosti kolem 200 kg. Proto je systém třídění odpadu tolik důležitý. Čas od času při třídění ale děláme i nemalé chyby, jde často o maličkosti, tak proč se jim nevyhnout?

Kompozitní materiály

Nejčastěji lidé chybují ve chvíli, kdy je třeba vytřídit obaly skládající se z více materiálů. Předměty se mohou skládat často z hliníku i plastu současně. Někdy je přitom zcela nemožné oddělit tyto dvě vrstvy od sebe, proto tyto odpadky mají končit v kontejnerech směsného odpadu.

třídění odpadu

Foto: Pixabay

Výjimku tvoří nápojové kartonové krabice. Do odpadu lidé řadí i ty, které jako nápojové kartony označeny nejsou. Krabice od mléka, smetany, džusu nebo vína označené zkratkou C/PAP. Tyto obaly patří nikoliv do papíru, ale do oranžových kontejnerů na nápojové kartony.

Co e-cigarety?

Používání e-cigaret je oblíbenou činností především u mladých lidí. Ti po požití jednorázových e-cigaret odhazují jejich zbytky většinou do směsného odpadu. Části e-cigaret by však měly končit v elektroodpadu nebo ve sběrném dvoře. O tom však spousta lidí nemá ani tušení.

Co všechno je papír

Podobně tak končí i zbytek jiných druhů odpadu. Ruličky od toaletního papíru či plata od vajec se v dobách minulých odhazoval do černého kontejneru, nyní patří do kontejneru, který je určený na papír. Tento materiál je důležitou surovinou určenou pro další recyklaci.

Lidé si často pletou i jiné odpady, resp. způsoby jejich třídění. Bioplast často lidé vhazují do plastu, což je ovšem chyba. Jedná se o úplně jiné složení a bioplast se nedá dále třídit.

Vyhazovat běžným způsobem byste rozhodně neměli prošlé léky, ani žádné léčivé tinktury. S nimi je lepší zamířit rovnou do lékárny, kde už s nimi umí správně naložit. Léky se spalují posléze v bezpečnostních spalovnách. Vyhazovat se nesmí ani do koše. Splachovat je už vůbec není správný postup, vraťte je raději do lékárny.

Zdroje informací: https://www.ekonews.cz/sest-nejcastejsich-druhu-odpadku-jejichz-trideni-cechum-stale-dela-problemy/

https://www.jaktridit.cz/

Náhledové foto: Pixabay

Stylové bydlení je skvělé. Vím o něm hodně a chci se o to podělit.