Umístění hasicího přístroje

Hasicí přístroj

Každá novostavba musí být dle zákona vybavena hasicím přístrojem

Součástí každé projektové dokumentace je požární zpráva, kterou je zapotřebí brát v potaz. Její součástí je pochopitelně i fakt, že do…