PET

Lis na PET lahve

Ekologická likvidace plechovek a PET lahví v domácnosti

Tvrzení, že jeden z největších podílů na celkové produkci domovního odpadu mají PET lahve a plechovky, je zcela jistě pravdivé. Ostatně…