Staré spotřebiče do běžného odpadu rozhodně nepatří

e-waste

Staré spotřebiče do běžného odpadu rozhodně nepatří. Doslouží-li vám telefon, nebo kupříkladu mixér, je na místě rozhodnout o dalším postupu jejich recyklace. Odhozením do směsného odpadu totiž zbytečně přispějete dalšímu zatěžování životního prostředí.

Stále více spotřebičů

Elektrospotřebičů v našich domácnostech všeobecně přibývá a tím roste i objem elektroodpadu. Množství elektronických výrobků je doslova masivní. Současně se však jejich průměrná životnost zkracuje, protože pásová výroba nevede k nikterak vysoké kvalitě výrobků.

Elektroniku bereme dnes jako spotřební zboží. A takové běžné spotřební zboží nikdy nemá dlouhodobou životnost. Za dob, kdy měli naše rodiče jeden mixér do domácnosti na celou dekádu a rádi ho předali ještě v dobrém stavu pro další použití svým dětem, jsou již bohužel pryč. Elektroodpad je tak v současné době nejvíce a nejrychleji rostoucím segmentem odpadového hospodářství u nás i ve světě. Takové množství elektroodpadu má však devastující efekt.

computers

Foto: Pixabay

Nebezpečí jménem elektroodpad

Pokud je elektroodpad odpad špatně likvidován, může mít fatální následky pro naše životní prostředí a přírodu. Vlivem dlouhodobého rozkládání se totiž z vyhozených elektrospotřebičů uvolňují nebezpečné látky, které se mohou dostat do ovzduší, do vody, nebo do půdy.

A právě proto jsou zde červené kontejnery, které jsou určeny na drobné elektrospotřebiče jako jsou například mobilní telefony, IT zařízení, hobby zařízení, kuchyňské spotřebiče, elektronické hračky, a samozřejmě také baterie. Za „největší peklo“ jsou považovány nikl-kadmiové baterie, ze které se může uvolnit nezanedbatelné množství kadmia, které je následně potenciálně velice nebezpečné, minimálně pokud se dostane do potravinového řetězce.

Kromě červených kontejnerů jsou i další způsoby likvidace starých elektrospotřebičů. V dnešní době jednak platí, že jejich prodejci mají povinnost jejich zpětného odběru, jednak jsou zde sběrné dvory, ze kterých spotřebiče následně putují ke správné a ekologické likvidaci.

Pouze správnou likvidací je zabráněno unikání toxických látek do životního prostředí, stejně jako je umožněna recyklace, tj. opětovné využití některých částí spotřebiče, což následně vede k nižší potřebě těžby surovin apod.

Zdroj informací: https://www.energyglobe.cz/temata-a-novinky/jak-nakladat-s-elektroodpadem-a-proc

Náhledové foto: Pixabay

Stylové bydlení je skvělé. Vím o něm hodně a chci se o to podělit.