Smlouva

Přehledně: Práva a povinnosti nájemce a pronajímatele

Pokud pronajímáte byt či dům nebo naopak bydlíte v nájmu, pak je určitě dobré vědět, na co máte ze zákona právo, ale také co je vaší zákonnou povinností. Dnes se pokusíme přehledně nejdůležitější práva a povinnosti pronajímatele a nájemce rozebrat. Pojďme na to!

Zákonná práva a povinnosti

Určující je, jako v každém závazkovém vztahu dle občanského práva, smlouva, kterou mezi sebou uzavírají pronajímatel a nájemce. Pokud některé právo nebo povinnost smlouva neupravuje (a vůli stran nelze zjistit ani výkladem), pak nastupuje zákonná úprava práv a povinností, která je obsažena v § 2255 a následujících občanského zákoníku. Vedle toho, existuje řada ustanovení OZ, která jsou takzvaně kogentní, což znamená, že se od nich nesmí strany odchýlit. U nájmu pak jde typicky o taková ujednání, která by zkracovala ochranu nájemce, jako slabší strany závazku.

Předání bytu

První z povinností pronajímatele je řádné předání bytu nájemci. Musí tak učinit k datu, stanoveném ve smlouvě. Pokud toto datum smlouva neobsahuje, pak jde o první den měsíce následujícího po dno, kdy smlouva nabývá účinnosti. Pronajímatel přenechává nemovitost nájemci a dalším členům jeho domácnosti k zajištění bytových potřeb – tedy k bydlení. Nemovitost musí být způsobilá k nastěhování – musí být čistá a v dobrém stavu, pokud se strany nedohodnou na něčem jiném.

Byt

Foto: Depositphotos

Poskytování služeb nájemci

Pronajímatel má poté také povinnost poskytovat nájemci nezbytná plnění, která se vztahují k užívání nemovitosti. Seznam služeb obsahuje § 2247 odst. 2 OZ. Jde o:

  • dodávka vody, tepla a elektřiny,
  • odvoz komunálního odpadu, odvádění odpadních vod a čištění jímek,
  • osvětlení a úklid společných částí domu,
  • zajištění možnosti příjmu rozhlasového a televizního vysílání,
  • je-li komín, pak jeho provoz a čištění,
  • provoz výtahu.

Vyúčtování energií

Pronajímatel také musí vyúčtovat skutečnou částku za náklady spojené s užíváním nemovitosti nájemcem. Zúčtovacím obdobím může být maximálně 12 měsíců od data, které pronajímatel určí. Nejpozději do 4 měsíců od konce tohoto období pak musí dojít k vyúčtování. Přeplatky či nedoplatky pak musí být zaplaceny nejpozději do 4 měsíců od doručení vyúčtování. Nájemce pak má právo na kontrolu vyúčtování a jeho správnosti.

Náhledové foto: Depositphotos

Jak bydlet co nejlépe? Vychytávek v domácnosti je spousta. O některé se s vámi podělím.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *