Poplatky za plyn a elektřinu můžete bez problémů snížit!

Každý z nás si určitě vybaví moment, kdy mu dojde vyšší doplatek za cenu plynu anebo elektrické energie. Tento moment je velmi nepříjemný a často i vcelku zbytečný. Ideální je totiž vědět, z čeho všeho se skládá celková cena plynu a také elektrické energie. Dále nemůžeme zapomenout ani na výhodné porovnání cen elektrické energie a plynu na internetu. To může pomoct majiteli domácnosti také k maximální možné úspoře. Jak to tedy se složkami ceny plynu a elektrické energie je a co nám ukáže porovnání energií.

Z jakých složek se skládá cena plynu?

Základní dělení ceny plynu vychází ze dvou složek. Tu první tvoří regulovatelné složky ceny a tu druhou logicky neregulovatelné složky. Regulovatelné složky ceny plynu jsou stanoveny každoročně Energetickým regulačním úřadem právě na období jednoho roku.

Regulovatelné složky ceny plynu

Regulovatelné složky se nemění a mají celkem tři součásti. V první řadě jde o cenu za přepravu plynu do České republiky. Dále je součástí ceny poplatek za distribuci plynu od jednotlivých odběrných míst až ke koncovému zákazníkovi. Třetí součást pak představuje cena za služby konkrétního operátora na trhu. S regulovatelnými složkami ceny nemůže konkrétní dodavatel vcelku nic dělat, konkurenční boj mezi dodavateli na ceny nemá žádný vliv.

Neregulovatelné složky ceny plynu

Neregulovatelné složky ceny plynu jsou ryze v režii konkrétních dodavatelů plynu. Dodavatel mimo jiné může ceny několikrát ročně měnit dle svých potřeb. Vše funguje na základě tržní ekonomiky. Neregulovatelná složka ceny plynu je složena z ceny za odebraný plyn a z ceny za obchod a dalších poplatků. Právě tady lze díky srovnání cen energií maximálně ušetřit volbou toho správného dodavatele!

Z jakých složek se skládá cena elektrické energie?

Cena elektrické energie se stejně jako cena plynu skládá s regulovatelných a neregulovatelných složek. Regulovatelné složky jsou stejné a konkurenční boj mezi dodavateli plynu na ně nemá vliv. Naopak u neregulovatelných složek opět fungují principy trhu.

Regulovatelné složky ceny elektrické energie

Mezi regulovatelné složky ceny elektrické energie se řadí ceny distribuce elektřiny pojímající plat za příkon a cenu za distribuované množství elektrické energie. Dále patří mezi regulovatelné složky systémové služby a podpora výkupu elektřiny.

Neregulovatelné složky ceny elektrické energie

Neregulovatelné složky ceny elektrické energie se odvíjí od stavu na energetické burze. Někteří obchodníci fixují ceny elektrické energie na dva roky. Nabízeny jsou ale mnohdy i kontrakty, které se odvíjí od momentálního stavu na burze. Dodavatelé elektrické energie tak mohou s cenami různě kalkulovat a snažit se jejich modifikováním o získání co největšího počtu zákazníků. Zapomenout nemůžeme ani na daň z elektřiny.

Vybírejte nejvýhodnější poměr mezi cenou a kvalitou dodávek!

Jak cena plynu, tak i cena elektřiny se mění v závislosti na níže jmenovaných faktorech. Hodně důležitou roli samozřejmě ale hraje především potenciální zisk jednotlivých dodavatelů energií. Majitelé nemovitostí jako koncoví zákazníci by tudíž měli před uzavřením kontraktu s některou dodavatelskou společností zvážit celkový poměr mezi cenou dodávané energie a kvalitami služeb konkrétního dodavatele.

Srovnejte si dodavatele energií na internetu!

Výběr konkrétního dodavatele energií nemusí být nijak extrémně náročný, jelikož efektivní srovnání cen energie lze řešit klidně prostřednictvím webových stránek na internetu. Po zadání současného dodavatele plynu anebo elektrické energie a vaší celkové spotřeby vám budou vypočteny ceny, na které můžete dosáhnout u konkurenčních dodavatelů. Přejít tak můžete k tomu, který je po všech stránkách výhodnější.
Zdroj náhledového obrázku: Pixabay.com

Bydlení mě baví. Rád se s vámi podělím o své zkušenosti.