Novela stavebního zákona může vést ke zničení přírody

stavba

Zrychlení procesu povolování staveb je bezesporu na místě. Mnohdy se vše neskutečně natahuje a lidé bažící po novém bydlení čekají zbytečně dlouho. Aktuálně se chystá novela stavebního zákona, která by měla vše řešit a celý proces urychlit. Přesto to vypadá, že tato novela má nějaké nedostatky. Podle komentáře Anny Kárníkové, ředitelky hnutí DUHA, vcelku markantní.

Hrozit mohou vážné hospodářské škody

Abychom byli konkrétní, Anna Kárníková řekla následující sdělení. „Ačkoliv záměrem reformy stavebního práva bylo zrychlení povolování staveb, vytvořili ministerstva, developeři a poslanci doslova paskvil, jehož přijetí nejenže lhůty nijak nezkrátí, ale navíc ještě ochromí nejméně na rok schvalování dalších staveb. Vyplývá to analýzy zpracované Ministerstvem vnitra, které upozornilo na vážné hospodářské škody, které by to způsobilo.

Dopady na krajinu a přírodu

Chaotický návrh by neměl být schválen z toho důvodu, že může mít vážné dopady na krajinu a samotnou chráněnou přírodu. Jakékoli dopady totiž bude z drtivé většiny posuzovat už jenom stavební úřad a nikdo jiný. Konkrétně se bude vyjadřovat k dopadům projektů na ochranu:

  • vod,
  • zemědělské půdy či
  • lesů.

Foto: Radek Štěpán

Otevřený dopis 101 akademiků

Právě na tyto dopady upozornilo v otevřeném dopise 101 akademiků. Stejně tak se k novele vyjádřila otevřená výzva Komise pro životní prostředí Akademie věd ČR. Určitě je také zapotřebí předznamenat, že díky kombinací vládního návrhu a pozměňovacích návrhů poslance Martina Kolovratníka (ANO) či Jana Bauera (ODS) už v chráněných územích, včetně národních parků, do stavební činnosti nedokážou závazným způsobem promluvit jejich správy. Stavební úřady by měly dokonce rozhodovat také o ochraně ohrožených druhů.

Před třemi lety se příroda developerům neotevřela

Přesně tak. Doba minulá poukazuje na to, že poslanci rázně odmítli vydat přírodu developerské zástavbě. Uvidíme, jak se k situaci postaví nyní. Anna Kárníková dále hovořila o dom, že ani odmítnutím dílčích pozměňovacích návrhů nejde novela opravit. Měla by se dle jejích slov začít připravovat pořádně, protože výstavbu je zapotřebí skutečně zrychlit. Uvidíme, jak se k situaci poslanci postaví. Hlasovat se ale dnes nebude, kvůli průtahům se vše posune na příští týden.

Zdroje info:
https://www.mvcr.cz/clanek/dopadova-studie-ke-zmene-stavebniho-prava.aspx
https://www.scribd.com/document/494101858/Vy-zva-k-navrhu-noveho-stavebniho-zakona#from_embed
https://www.avcr.cz/.content/galerie-souboru/komise-pro-zivotni-prostredi/Stanovisko-KZP-AV-CR-k-navrhu-SZ-po-schvaleni-vladou.docx
http://zelenykruh.cz/wp-content/uploads/2021/05/Infolist_stavebni_zakon_III_cteni_zelenykruh.pdf

Náhledové foto: Pixabay

Bydlení mě baví. Rád se s vámi podělím o své zkušenosti.