Nevoní, ale je potřeba: Septik

Septik

Čeká vás v nejbližší době pořizování septiku? V našem článku se dozvíte, na jakém principu funguje, jaké druhy existují a také si vysvětlíme hlavní rozdíl mezi septiky a jímkami.

Co to septik je

Septik si představte jako vodotěsnou nádrž s přítokem a odtokem. Jedná se o jedno z několika řešení, jak se popasovat s odpadními vodami, pokud k vašemu domu nebo rekreačnímu objektu nedosahuje kanalizace. Pro septik je typické to, že odděluje pevné části odpadu od vody, kterou následně vypouští pryč. Septiky můžete najít v plastovém i betonovém provedení. Tvar plastových bývá zpravidla kruhový nebo čtvercový. Existují tyto druhy:

  • septiky samonosné – ty se využívají k obsypání zeminou,
  • septiky k obetonování – hodí se například do svahu,
  • septiky dvouplášťové – využijete je pro jílovitou nebo písčitou půdu.

Jak septik funguje

Tříkomorový septik funguje na principu biomechanického přečištění odpadních vod. V první komoře zůstávají pevné části odpadu – zachytí je filtr. V této části septiku se nečistoty postupně usazují a rozkládají. Do druhé komory protéká už hrubě předčištěná voda. Ve třetí komoře se voda finálně dočistí.

V praxi se septik často napojuje ještě na zemní pískový filtr, který odpadní vodu pročistí mnohem důkladněji. S takto čistou vodou můžete například zalévat zahradu.

Vyžádejte si povolení

Nezapomeňte si však vyžádat souhlas příslušného správního orgánu. Bez toho se do nákupu septiku nepouštějte. V tomto případě se nazývá Vodohospodářský úřad. Najdete ho přímo na obecním, městském nebo krajském úřadě. Konkrétně pátrejte po oboru životního prostředí. Zákonů, které se věnují této problematice, je celá řada:

  • vodní zákon č. 254/2001,
  • vyhláška č. 123/2012 o poplatcích za vypouštění odpadních vod do vod povrchových,
  • nařízení č. 143/2012 o postupu pro určování znečištění odpadních vod, provádění odečtů množství znečištění a měření objemu vypouštěných odpadních vod do povrchových vod,
  • nařízení č. 416/2010 o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění odpadních vod a náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních.

Cesta k tříkomorovému septikem není úplně jednoduchá, ale zvládnete ji. V první řadě si opatřete hydrogeologický posudek, ten vám zajistí povolení vypouštět odpadní vody do země. Následně vás čeká již zmíněný vodoprávní úřad. Než se na něj vydáte, sbalte si do tašky projekt a technické specifikace vybraného septiku. Zde vás čeká vodoprávní řízení. Pokud všechno klapne, jak má, budete mít od zákonů nějaký čas pokoj.

Jímka versus septik

Možná jímku znáte pod označením žumpa, jedná se o tu samou věc. Žumpa se od septiku liší především tím, že je bezodtoková. Odpadní vody musíte nechávat vyvážet. Jak často? To záleží na objemu dané jímky. Nejčastěji se setkáte s objemem od 2 m³ do 12 m³. Velkou roli také hraje to, zda jímku umístíte na chatu, nebo k domu, kde žijete. Cena za odvoz se pohybuje v průměru od 1 000 Kč do 2 000 Kč, záleží na konkrétní lokalitě a na velikosti fekálního vozidla.

Jímky se vyrábí plastu, sklolaminátu nebo betonu. Povolení stavební úřadu si musíte vyžádat pouze v případě, že vaše nová jímka potřebuje betonáž. Jímku lidé nejčastěji využívají pro své rekreační objekty, ale poslouží vám také u rodinných domů, u kterých nezískáte povolení k vypouštění odpadních vod.

Porovnejte si výhody a nevýhody

Stále si lámete hlavu, jestli je lepší septik nebo jímka? Udělali jsme porovnání výhod a nevýhod za vás:

Septik Jímka
+      Usazený kal stačí vyvézt přibližně jednou ročně (provozní náklady jsou nižší) +      Nižší pořizovací cena
–       Pro dočištění odpadních vod potřebujete další zařízení (například zemní pískový filtr) +      Nepotřebujete rozbory odpadních vod (získáte snadněji povolení)
–       Celkem velká zastavěná plocha –       Vysoké provozní náklady (za fekální vůz)
–       Vyšší pořizovací cena –       Ztráta času při údržbě

Jistě najdete ještě další výhody a nevýhody, které se týkají pouze vaší konkrétní situace. Všechny si sepište a nebojte se zeptat na názor odborníků. Zavolejte jim a vše s nimi důkladně proberte.

Zdroj náhledového obrázku: nasejimky.cz

Bydlení mě baví. Rád se s vámi podělím o své zkušenosti.