Smlouva

Na co nezapomenout v kupní smlouvě na nemovitost ve 4 krocích

Kupní smlouva je při koupi nemovitosti jednou z nejzásadnějších věcí. Je důležité ji důkladně připravit pro konkrétní nemovitost. Rozhodně nedoporučujeme vyplňovat vzory z internetu, ty můžou některou klíčovou část opomenout. Co tedy musí taková smlouva obsahovat a na co nesmíte v žádném případě zapomenout?

1. Smluvní strany a přesný popis dané nemovitosti

V kupní smlouvě musí být identifikovány obě strany, prodávající a kupující a předmět převodu včetně parcelního čísla, katastrálního území a výměry. K bytu či domu můžou patřit různé pozemky, přístupové cesty, sklepy a pod., to vše je potřeba ve smlouvě zmínit.

2. Kupní cena, její splatnost a způsob úhrady

Ve smlouvě je důležité zapsat nejen kupní cenu, ale také způsob a postup jejího uhrazení. Po dobu, než je zapsaný převod nemovitosti na nového vlastníka, se doporučuje využít notářské, advokátní nebo bankovní úschovy. Obě smluvní strany tím získají jistotu, že kupní cena bude prodávajícímu řádně zaplacena až po provedení změny, tedy zápisu vlastnického práva k nemovitosti do katastru nemovitostí. Ve smlouvě se poté uvede, kdy a za jakých podmínek budou peníze převedeny na účet prodávajícího.

Dům

Zdroj obrázku: Depositphotos.com

3. Harmonogram jednotlivých kroků a smluvní pokuty

Harmonogram převodu nemovitosti by měl být součástí každé kupní smlouvy.  Určí se, kdy se dají peníze do úschovy, kdy proběhne předání bytu, kdy se peníze předají prodávajícímu atd. Tím se dá předejít některým nedorozuměním. V kupní smlouvě by také měly být stanoveny pokuty a sankce za nedodržení dohodnutých závazků (nedodržení termínů, nepravdivá či neúplná prohlášení, pozdní složení kupní ceny, neodstranění některých vad apod.)

4. Podpis všech zúčastněných stran

Na konci je potřeba přidat podpisy všech zúčastněných stran a jednu smlouvu, kterou později zašlete na katastrální úřad, úředně ověřit. Podepsat musí všichni majitelé. Pokud je prodávající ženatý či vdaná, musí podepsat i jeho partner (ochrana bydlení manželů).

Na koho se obrátit ohledně sepsání kupní smlouvy na nemovitost

Nejlepší je obrátit se na specializovaného právníka, který řeší právní převody nemovitostí. Ten ví přesně, jak má kupní smlouva vypadat a dokáže vychytat i ty nejmenší detaily. Právník, který není zkušený v oblasti převodů nemovitostí, může kvůli nedostatku zkušeností udělat zásadní chybu, která může vést k dlouhým sporům. Dobré realitní kanceláře mají často svoje vlastní právní oddělení, popřípadě spolupracují se zkušenými právníky. Stejně tak je to i v případě profesionálních realitních makléřů.

Zdroj náhledového obrázku: Depositphotos.com

Bydlení mě baví. Rád se s vámi podělím o své zkušenosti.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *