Na co je potřeba myslet při stavbě garáže, kde lze stavět?

Tin garage

Plechový přístřešek pro auto lze využít mnoha způsoby, a proto o jeho stavbě uvažuje mnoho majitelů pozemků. Jaké podmínky musí pozemek splňovat, aby na něm bylo možné postavit plechový přístřešek pro auto? Pokračujte v prohlížení našeho článku a zjistěte odpověď na tuto otázku.

Jaké podmínky musí splňovat, abyste si mohli postavit plechovou garáž?

Zájemci o stavbu plechové garáže nejčastěji potřebují postavit takovou stavbu na stavebním pozemku, na kterém již stojí dům. Na takovém pozemku je možné postavit přístřešek pro auto, ale to, kolik objektů na něj lze umístit, závisí na několika otázkách. Pravidla, která platí jsou zde:

  • na stavebním pozemku lze postavit oddělené jednopodlažní hospodářské budovy, kůlny a přístřešky pro auta
  • stavba musí být v souladu s územním plánem
  • minimálně 50 % pozemku musí být určeno pro zachytávání vody
  • pozemek, na kterém se nachází přístřešek pro auto, může tvořit trvalou jednotku s domem nebo budovou pro rodinnou rekreaci
  • plechový přístřešek pro auto by měl být umístěn nejméně 2 metry od hranice sousedního pozemku. V případě, že by se přístřešek nacházel na hranici pozemku v blízkosti sousedova plotu, bylo by k jeho výstavbě nutné stavební povolení a souhlas souseda!

Co je ještě rozhodující? Rozměry plechového přístřešku pro auto, který chcete postavit, jsou mimořádně důležité. V případě přístřešku pro auto většího než 25 m² nebo garáže, která nesplňuje pravidla stanovená stavebním zákonem, budete potřebovat rozhodnutí o umístění stavby a v několika případech stavební povolení (když ohlášení stavby není dostačující). Stavební specialista může obě strategie kombinovat. Z tohoto důvodu doporučujeme, abyste si takový stavební záměr se stavebním specialistou dopředu domluvili a probrali ho se stavebním úřadem!

Tin garage 2
Foto: pngegg

Můžete postavit garáž i na pozemku, který je vedený jako zemědělský?

Přemýšlíte o tom, zda je možné postavit plechový přístřešek pro auto na zemědělském pozemku? Klíčové je ustanovení územního plánu – právě územní plán odpovídá na otázku, jaké stavby lze na pozemku postavit. V případě, že pozemek není zajištěn takovým plánem, nemáte jinou možnost než požádat o povolení k umístění. V takovém případě bude směrodatná podstata této zprávy. Pokud je pozemek označen statusem stavební, pak můžete stavět, ale musíte si dát pozor počet objektů a omezení pro maximální plochu.

Zdroje info: ceskestavby.cz, tvojegaraz.cz

Náhledové foto: pngegg