Může vám bouřka opravdu zničit spotřebiče

01_blesk

Letní období se nese ve znamení vysokých teplot, ale také bouřek. Právě bouřky mohou však napáchat poměrně hodně škody a zkazit radost z období prázdnin a dovolených. Co konkrétně ale může bouřka způsobit? Je opravdu možné, aby vám blesk zničil doma spotřebiče? A pokud ano, je možné se proti tomu nějak chránit?

Proč je bouřka nebezpečná?

Hlavní nebezpečí bouřky tkví v tom, že blesky – velmi silné elektrické výboje – mohou způsobit významné přepětí v síti. Přepěťové impulzy, jak se takové nerovnováze v síti říká, se přitom mohou vedením přenášet až na vzdálenost několika kilometrů. Napětí 230 V je hravě překonáno a skutečně může dojít ke zničení připojených spotřebičů.

Nutno podotknout, že běžné přepěťové ochrany připojované do sítě si se silnými impulzy většinou neporadí, neboť jsou konstruovány k tomu, aby chránily před mnohem menšími výkyvy. Pro ochranu proti bleskům je třeba instalovat ochrany vyššího řádu přímo do rozvodných skříní. Spolehlivou ochranou je tak pouze vypojení spotřebiče ze zásuvky ve chvíli, kdy se bouřka blíží. Samozřejmě se to týká spotřebičů, které zapnuté být nemusí, na rozdíl třeba od lednice. Té ale může bouřka způsobit problémy i jinak: tím, že způsobí výpadek v síti.

02_lednice3

Foto: Pixabay

Lednice a výpadek proudu

V případě, že bouřka způsobí výpadek proudu, je na místě zbystřit, protože právě přestala chladit lednice a hrozí, že se zkazí jídlo v ní. Současně ale není třeba přímo panikařit. Výpadky dodávek proudu zřídkakdy dosahují mnohahodinových dob. Mnohem lepší je proto zachovat chladnou hlavu.

Moderní lednice (i jejich mrazáky) jsou schopné udržet potraviny v chladu i poměrně dlouho poté, co došlo k výpadku proudu. Může jít až o deset hodin, u mrazáků ještě více, konkrétní doba ale samozřejmě závisí na vnější teplotě a také na tom, zda budete v této době lednici otvírat či nikoliv. Pokud ano, doba se výrazně zkrátí, do lednice choďte do doby, než proud síť „nahodí“, pouze v nejnutnějších případech a otvírejte jí jen na několik málo vteřin.

Samozřejmě, pokud výpadek trvá déle, je to problém a je třeba potraviny transportovat do chladu, např. ke známým v jiné části města, kterou výpadek nepostihl.

Náhledové foto: Pixabay

Stylové bydlení je skvělé. Vím o něm hodně a chci se o to podělit.