Kdy máte právo požadovat zřízení cesty u souseda

Dům

Právní řád zná situace, kdy může soused po druhém požadovat, aby mu bylo umožněno právo cesty na jeho pozemku. My se dnes podíváme na to, kdy na toto máte nárok a zejména na to, co je k vyřízení zřízení této cesty na sousedním pozemku ve váš prospěch zapotřebí.

Kdy můžete požadovat nezbytnou cestu

Jde o institut nezbytné cesty. Ten spočívá v tom, že vlastník jednoho pozemku má právo užívat sousední pozemek pro nezbytnou cestu přes tento pozemek, na pozemek svůj. Občanský zákoník říká, že toto právo náleží vlastníkovi pozemku, na němž nelze řádně hospodařit či jinak jej řádně užívat z důvodů nedostatečného spojení pozemku s veřejnou cestou. Právě v těchto případech můžete po sousedovi požadovat, aby vám na jeho pozemku zřídil právo nezbytné cesty.

Obraťte se na souseda a domluvte se

Pokud tedy opravdu nemůžete váš pozemek řádně užívat z výše uvedeného důvodu (a zároveň jste si například tuto nemožnost nezpůsobili sami), pak máte právo na zřízení této nezbytné cesty. Nejlepší je se sousedem domluvit. Vyvarujte se však toho, aby šlo jen o ústní dohodu. Ve vašem zájmu je, aby šlo o co nejlépe napsanou smlouvu. Ať již o prostou smlouvu, tedy jen s obligačními účinku mezi vámi dvěma jako stranami, nebo o smlouvu s věcněprávními účinky. Zpravidla tedy o smlouvu o zřízení služebnosti, jako věcného břemene, které se následně zanese do katastru nemovitostí a bude tak působit vůči všem.

SousedFoto: Pixabay

Když se nedohodnete

Horší situací je, když se se sousedem nedohodnete. Máte na nezbytnou cestu (pokud splňujete zákonné podmínky) právo. Nikoho však nemůžete nutit uzavřít jakoukoli smlouvu. Budete se tedy muset obrátit na soud. V tomto vašem žalobním návrhu pak musíte požadovat zřízení nezbytné cesty. K této žalobě budou příslušné okresní soudy, v jejichž obvodu se nachází dotčené pozemky. Směřujte tedy žalobu tam. V žalobě pak musíte prokázat všechny skutečnosti, které zákon předpokládá k tomu, aby vám vzniklo právo na zřízení nezbytné cesty.

Náhledové foto: Pixabay

Jan Mikulín - profile photo

Jak bydlet co nejlépe? Vychytávek v domácnosti je spousta. O některé se s vámi podělím.