Kácení stromu

Kdy kácet můžete a kdy nesmíte

Celá řada majitelů rodinných domů a pozemků si není jistá, jaká pravidla se vztahují na kácení stromů. Často nemají jasno v tom, zda mohou či nemohou daný strom na svém pozemku pokácet. Celou oblast kácení dřevin samozřejmě pokrývá příslušná legislativa, konkrétně vyhláška č. 222/2014, která upravila původní znění vyhlášky č. 189/2013 Sb. o ochraně dřevin a povolování jejich kácení. Fakt, že došlo v poměrně nedávné době ke změně legislativy samozřejmě situaci spíše zkomplikoval. Jaká jsou tedy v současnosti platná pravidla kácení dřevin?

O plot už nejde

Před změnou legislativy platilo, že majitel může na svém pozemku – pokud je tento oplocený, veřejnosti nepřístupný a nachází se na zastavěných územích obce – kácet bez omezení. Tento přístup dnes však již neplatí. Na legislativu je možné nahlížet tak, že kácet dřeviny je možné pouze tehdy, splňuje-li daný případ některou z přesně definovaných výjimek, neboť podle Zákona o ochraně přírody a krajiny obecně podléhá kácení povolení odboru životního prostředí příslušného městského úřadu.

02_strom

Kácení stromu: Zdroj obrázku Pixabay.com

Dříve, než se pustíme do vyjmenovávání těchto výjimek je na místě upozornit, že žádná z nich neplatí pro stromy památné či obecně takové, které jsou součástí krajině významného prvku, a také pro stromy, které jsou součástí stromořadí (to je definována jako řada 10 a více stromů) či sadů.

01_strom

Vzrostlý strom: Zdroj obrázku Pixabay.com

Výjimky z povinnosti žádat o povolení

Bez povolení lze kácet na svém pozemku dřeviny pokud je naplněna některá z těchto výjimek:

  • Strom má ve výšce 130 cm nad zemí obvod maximálně 80 cm
  • Celková kácená plocha nepřesahuje plochu 40 m2
  • Jedná se o ovocné stromy nacházející se na území, které je do katastru nemovitostí vloženo jako zahrada, zastavěná plocha, nádvoří apod. a samozřejmě také jako plantáž dřevin, kde se kácení naopak očekává

V případě zahrad bude nejčastějším případem kácení ovocných stromů, které je bezproblémové. Pokud vám ale na zahradě roste stoletý dub, s jeho pokácením to bude složitější a bez povolení se neobejdete.

Kácení stromu: Zdroj náhledového obrázku Pixabay.com

Stylové bydlení je skvělé. Vím o něm hodně a chci se o to podělit.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *