Jakou část pozemku je možné zastavět

rodinný dům

Koupili jste si pozemek a už se nemůžete dočkat až si na něm postavíte svůj vysněný rodinný domek? Pokud ano je na místě trochu zvolnit a ověřit si, jestli je to vůbec možné. Každá obec má totiž svůj územní plán, a všechny nové stavby se jím musí řídit. Jinými slovy, nový dům musí splňovat ty podmínky, které územní plán definuje. Je tak možné, že zjistíte například to, že plánovaná velikost domu je pro daný pozemek příliš velká.

Územní plán a jeho podmínky

Obce ve svých územních plánech stanovují například to, jakou maximální část pozemku je možné zastavět, jaké procento zelené plochy musí na pozemku zůstat, i maximální výšku do jaké může nová stavba vyrůst. Podmínek může být samozřejmě více, tyto jsou však nejčastější.

Kromě seznámení se s územní plánem je také třeba přesně pochopit některé pojmy. Tím nejdůležitějším je zastavěná plocha. Ta je definována jako součet všech ploch zastavěných různými stavbami. Pro každou stavbu se zastavěná plocha počítá jako plocha ohraničená pravoúhlými průměty vnějších obvodových zdí všech nadzemních i podzemních podlaží. To znamená, že se započítávají i lodžie, nebo arkýře.

Pro objekty, které nemají některou z obvodových zdí je to počítáno podobně prostřednictvím čar, vytvořených z podoby svislé konstrukce. Pokud je stavba bez obvodových zdí a má střechu, jako zastavěná plocha se chápe průmět střechy do vodorovné roviny.

rodinný dům

Foto: Pixabay

S plánem se vždy seznamte předem

Územní plán definuje každá obec podle svých potřeb a požadavků, obvykle se však pravidlo zastavěné plochy pohybuje někde v rozmezí 25 – 30 %.

Dalším pojmem, se kterým je třeba se při plánování seznámit je podlaží. Jako podlaží se chápe, část stavby, která má světlou výšku 1,7 metru. Z výše uvedeného je mimo jiné patrné, že do zastavěné plochy se nezapočítávají zpevněné cesty. Na vašem pozemku musí i po stavbě domu stále zbýt nezastavěná plocha v rozsahu, který definuje územní plán.

Zdroje informací: https://www.homeincube.cz/jak-souvisi-velikost-stavby-s-rozlohou-zahrady-mozna-vic-nez-byste-mysleli/

https://www.hypoindex.cz/clanky/stavebni-pozemek-a-zastavitelne-uzemi-na-jakem-pozemku-lze-stavet/

Náhledové foto: Pixabay

Stylové bydlení je skvělé. Vím o něm hodně a chci se o to podělit.