Jak založit SVJ a kdy je to vaše povinnost

SVJ neboli Společenství vlastníků jednotek. Jde o právnickou osobu, kterou může založit každý, kdo bydlí v bytovém domě (či domě s nebytovými prostorami), který je rozdělen na jednotlivé jednotky. Jde tedy o společenství vznikající v domě, kde jsou vztahy mezi vlastníky jednotek řízeny dle úpravy bytového spoluvlastnictví dle občanského zákoníku. My se dnes podíváme na to, jak takové SVJ založit, a kdy je to dokonce vaše povinnost.

Kdy je povinné založit SVJ

Nejprve, než se dostaneme k povinnosti založení SVJ řekněme si, co vlastně SVJ je. Je to společenství vlastníků jednotek. To znamená, že jde o právnickou osobu, který sdružuje vlastníky jednotlivých jednotek, které jsou v daném bytovém domě. Jakékoli věci týkající se společné správy domu se pak řeší na orgánech SVJ (nejvyšší orgán je Shromáždění). SVJ je povinné založit v následujícím případě. Povinnost se týká těch vlastníků v takových bytových domech, kde je minimálně pět jednotek, které jsou ve vlastnictví alespoň 4 různých vlastníků jednotek. Naopak možnost (právo) založit SVJ má každý vlastník, třeba by šlo o jediného vlastníka všech jednotek. V případě, kdy nemusí být založeno SVJ však potřebuje vlastník jednotky souhlas všech ostatních vlastníků.

01_panelakFoto: Pixabay

Jak založit SVJ

Dle nynější úpravy občanského zákoníku ve znění poslední novely k 1. 7. 2020 je možné založit SVJ třemi způsoby. Těmito způsoby jsou:

  • Založení ustavující schůzí vlastníků jednotek:
    • na schůzi, kde se sejdou vlastníci jednotek se hlasuje o přijetí stanov SVJ. K přijetí je potřeba získat hlasy většiny vlastníků jednotek. O schůzi je nutné pořídit notářský zápis o rozhodnutí orgánu. Znění stanov je podkladem pro zápis SVJ do veřejného rejstříku.
  • Shodou všech vlastníků jednotek:
    • O založení SVJ se nekoná ustavující schůze. K založení musí být vyhotoven notářský zápis o právním jednání (které obsahuje i stanovy) a všichni vlastníci jednotek musí před notářem prohlásit, že se založením souhlasí. Notářský zápis je pak podkladem zápisu do veřejného rejstříku.

Založení SVJ jediným vlastníkem

SVJ může dle občanského zákoníku založit i jediný vlastník všech jednotek (pozor nikoli jediný vlastník domu, ve kterém nejsou jednotky). Tento vlastník pak zakládá SVJ tak, že přijme stanovy podpisem. V takovém případě není potřeba notářský zápis. Podklad pro zápis SVJ do rejstříku je jen zěnní stanov s podpisem vlastníka všech jednotek.

Zdroj info: zákonná úprava dle zákona č. 89/2012, občanský zákoník ve znění účinnému k 1. 7. 2020

Náhledové foto: Pixabay

Jan Mikulín - profile photo

Jak bydlet co nejlépe? Vychytávek v domácnosti je spousta. O některé se s vámi podělím.