Jak vyjmout a vyměnit toaletu za novou svépomocí

WC

Toalety jsou výjimečně pevné instalace, ale dříve nebo později budete pravděpodobně muset jednu z nich ve svém domě vyměnit – třeba z opravných důvodů, protože je rozbitá nebo naprasklá, nebo protože je to dinosaurus, který plýtvá vodou. V případě, že se toaleta v podstatě vylévá a vy chcete nahradit její voskový kroužek, budete postupovat podle stejných kroků pro odstranění a opětovnou instalaci.

Co budete potřebovat

Vybavení / nástroje

 • Velká houba
 • Kbelík
 • Kleště na pero a drážku
 • Nastavitelný klíč
 • Pilka na železo (podle potřeby)
 • Nůž na tmel
 • dvoumetrová vodováha
 • Staré ručníky

Materiály

 • Nový záchod
 • Záchodové podložky (podle potřeby)
 • Voskový kroužek
 • Silikonový tmel (volitelně)

Pokyny

Vypouštění vody ze záchodu

Otočením rukojeti ventilu ve směru hodinových ručiček až na doraz uzavřete ventil přívodu vody na toaletě. Spláchněte záchod, aby se nádržka vyčistila. Vyprázdněte horní část nádrže a odložte ji na bezpečné místo. Vyčistěte nádržku a mísu od zbývající vody pomocí savé utěrky a houby. Vodu vytlačte do kbelíku a postup opakujte, dokud nádrž a mísa nevyschnou.

Odstraňte upevňovací matice

Pomocí kleští s drážkou odpojte přívodní trubku vody, která je připojena k zadnímu konci plnicího ventilu na nádrži na kanystr. Vyjměte porcelánové nebo plastové krytky na podlahových čepičkách (tzv. čepičky skříně), které drží záchod na podlaze. Pomocí pružného krouticího momentu uvolněte matice na hmoždinkách. V případě, že jsou matice na místě zrezivělé a nelze je uvolnit, odřízněte šrouby pod maticemi pomocí pilky na železo.

Odtáhněte toaletu

Požádejte pomocníka, aby vám pomohl zvednout záchod a nádržku ze skříně. Položte vše na jemnou, propustnou tkaninu, jako jsou staré ručníky nebo stará rohož, případně na hromadu sběrného papíru, abyste předešli opětovnému znečištění podlahy.

Prohlídka příruby

Opatrně položte plechovku na bok nebo na záda a ujistěte se, že jsou nádržka a miska opřené. Abyste se vyhnuli tomu, že se vám při odstraňování starého záchodu dostane vosk kamkoli po domě, je nejlepší setřít starý voskový kroužek z paty mísy pomocí tmelu. Také je základem odstranit veškerý vosk ze žebra skříně na podlaze. Zkontrolujte skříňové žebro. V případě, že je poškozené, budete ho muset vyměnit nebo opravit.

Toaleta
Foto: Unsplash

* Poznámka:

V případě, že chcete vyměnit žebro latríny, vyberte vhodnou náhradní část (nebo jednotku) a zaveďte ji podle instrukcí výrobce.

Zkušební instalace nového WC

Zkušebně namontujte základnu nově zakoupeného záchodu tak, že ji náhodně nasadíte na žebro a zkontrolujete, zda šrouby skříně stoprocentně odpovídají mezerám uvnitř základny. Kromě toho se pomocí vodováhy přesvědčte, že latrína sedí v rovině. V případě, že je to nezbytné, vyrovnejte nádobu pomocí podložek z nerezové oceli nebo plastu. Vyjměte latrínu a opatrně ji postavte vzhůru nohama (v případě, že je oddělena od nádrže) nebo na bok či záda (v případě, že je nádrž připojena) na ochranný povrch, například na starou podlahovou krytinu.

Aplikace voskového kroužku

Na povrch nasaďte nový voskový kroužek (vyvýšený kroužek kolem vypouštěcí mezery na patce záchodu) a pevně jej přitlačte, dokud není dobře umístěn. Dávejte pozor, abyste nepoškodili voskový kroužek nebo nepostavili záchod se spojeným kroužkem až do konečného usazení. Jakmile se kroužek dotkne podlahy, nelze jej znovu použít.

* Poznámka:

Pěnová těsnění neboli bezvoskové kroužky představují volitelnou alternativu k běžným voskovým kroužkům bez nepořádku a se snadným použitím. Nejlepší na pěnových kroužcích je, že je lze používat opakovaně; záchod odejmete a přimontujete, aniž byste museli kroužek vyměňovat!

Nastavení toalety

Vložte šrouby příruby do jednotlivých otvorů do drážek  tak, aby jejich závěry ukazovaly přímo nahoru. Opatrně s partnerem zvedněte záchod (s nádrží nebo bez ní) a nasaďte ji na příruby skříně, přičemž mezery v základně nasuňte na čepy příruby. Základnu záchodu přitlačte dolů jemným kolébavým pohybem, dokud se nepohyblivě nepoloží k podlaze.

Utahování matic

Ačkoli toalety bývají poměrně robustní zařízení, je překvapivě snadné je rozbít přílišným utažením matic. Nebojte se věci utáhnout extrémně pevně, ale buďte opatrní, abyste nepoškodili mísu nebo nádržku! Na každý šroub skříně nasaďte podložku a matici. Matice upevněte rovnoměrně a otáčejte je z jedné strany záchodu na druhou, aby byla hmotnost na obou stranách skříně srovnatelná. Dávejte pozor, abyste čepy příliš neutáhli, jinak by se základna nádrže mohla zlomit.

Zakryjte rázy plastovými krytkami. Nainstalujte nádržku na základnu pro případ, že by byly odděleny. K tomu musíte nasadit těsnění splachovacího ventilu, které se dodává s nádrží, na patku, kolem středového otvoru, a upevnit montážní čepy přes vnitřní stranu nádrže. V tomto okamžiku nasaďte nádrž na misku, přičemž je mimo jakoukoli pochybnost, že montážní čepy proklouznou mezerami uvnitř misky, a zahrňte a upevněte matice a podložky, dokud nebude nádrž bezpečná a rovná.

Dokončovací práce na upevňování

Připojte přívodní hadičku vody k plnicímu ventilu na nové nádržce a jemně ji připevněte kleštěmi. Otevřete uzavírací ventil toalety jeho úplným otočením proti směru hodinových ručiček. Nechte nádržku záchodu naplnit, potom spláchněte, abyste zkontrolovali, zda funguje správně. Sledujte, zda nedochází k rozlití vody na spojeních vodovodního potrubí a v okolí základny záchodu.

V případě, že po tom toužíte, utěsněte okolí základny nádoby kuličkou neznečištěného silikonového tmelu. Několik instalatérů sundává výjimečně zadní část základny neutěsněnou, aby se rozlitá voda rychleji odhalila.

* Poznámka:

Většina nových toalet se dodává s plnicím a splachovacím ventilem, které jsou již zavedeny v nádrži, ale je možné, že si tyto armatury budete muset zakoupit samostatně a zavést je sami. To může být nejjednodušší udělat ještě před samotnou instalací, ale tuto činnost můžete vykonat i v pozdější době.

Zdroje info: ceskestavby.cz, ceskykutil.cz

Náhledové foto: Pixabay