02_vypoved

Jak se bránit vystěhování kvůli výpovědi z nájmu

Jedním z argumentů proti nájemnímu bydlení je fakt, že coby nájemce vás může pronajímatel z bytu vystěhovat. Ačkoliv byt patří samozřejmě jemu, tak jednoduché to ale s vystěhováním nemá. K tomu, aby něco takového mohl udělat, je třeba aby byly skutečně naplněny zákonné požadavky. Pro nájemníka to znamená, že pokud je výpověď z bytu neoprávněná, má nájemce samozřejmě možnost se bránit. Jaké konkrétní podmínky jsou tedy třeba k tomu, aby byla výpověď relevantní a naopak?

Vystěhování má jistá pravidla

Jako první věc je na místě zmínit, že pronajímatel vás sám o sobě vystěhovat nemůže. To je první a poměrně zásadní informace. K tomu je oprávněm pouze exekutor. Současně platí, že ani v případě vystěhování z důvodu zvláště závažných porušení smluvních povinností není nájemce povinen k okamžitému vystěhování.

Zákon, konkrétně §2291/1 občanského zákoníku, stanoví, že předání nemovitosti nájemcem pronajímateli musí být zrealizováno sice bezodkladně, nejdéle ale do 1 měsíce od skončení nájmu. Teď ale k tomu, jak musí vypadat výpověď a také k tomu, jak se k ní můžete postavit vy coby nájemce.

01_vypoved

Zdroj obrázku: Pixabay.com

Obrana proti příkoří

Tím prvním, co by měl nájemce po obdržení výpovědi zkontrolovat, je to, zda je ve výpovědi uveden důvod, proč k ní bylo přistoupeno. Jeho uvedení je zákonnou povinností a pokud ve výpovědi chybí, nebude žádným soudem uznána.

Trochu komplikovanější podmínkou je, že dle zákona musí být součástí výpovědi i poučení o právu nájemce podat proti ní námitky. Tato povinnost ale není nikterak specifikována a konkretizována, pročež se soudy na tuto podmínku neupínají a fakt, že se toto poučení nebude ve výpovědi vyskytovat, nebývá důvodem pro její zamítnutí.

Kam se obrátit o pomoc

Pokud se chce nájemce proti výpovědi bránit, neboť jí považuje za neoprávněnou, musí se obrátit na okresní soud v místě lokality bytu. Soud hodnotí jak náležitosti výpovědi (např. uvedení důvodu výpovědi, viz výše), tak oprávněnost důvodu. Pokud jím je neplacení nájemného, není většinou co řešit, v případě jiných problémů ale nemusí být situace vůbec jasná.

Zdroj náhledového obrázku: Pixabay.com

Stylové bydlení je skvělé. Vím o něm hodně a chci se o to podělit.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *