Jak doma skladovat baterie a akumulátory

01_baterie

Dálkové ovladače, malé světelné zdroje, nástěnné hodiny, kuchyňské váhy, bezdrátové periferie k výpočetní technice či domácí asistenti a v neposlední řadě také dětské hračky: to jsou hlavní nenasytní žrouti baterií v našich domácnostech. Je tak dobré mít vždy doma k dispozici baterie náhradní. S bateriemi to ale není tak jednoduché, není totiž baterie jako baterie. Každý typ má svá specifika a je na místě si je ujasnit. Vyhnete se tak potenciálně nepříjemným překvapením.

Typy baterií a akumulátorů

Pro různé drobné spotřebiče se v domácnosti používají baterie a akumulátory různých typů. Velmi běžné jsou tzv. primární články, nejčastěji v podobě klasických tužkových bakterií. Primární články nelze nabíjet a vyskytují se ve dvou verzích. Primární články staršího typu označované písmenem R využívají kyselý elektrolyt, novější články LR potom alkalický elektrolyt.

Sekundární články, tj. akumulátory, lze nabíjet. Opět je na trhu dostupných několik různých typů. Těmi nejstaršími jsou články olověné, modernější jsou technologie NiCD a NiMH. Čím dál častěji se dnes potom setkáváme s lithiovými články s ještě lepšími parametry.

02_baterie

Foto: Pixabay

Skladování baterií

Každý specifický typ baterií má jisté požadavky na skladování. Je třeba mít na paměti, že každá baterie je systém, ve kterém probíhají elektrochemické reakce neustále, tj. i v době, kdy baterie není ve spotřebiči, byť pouze v omezené míře. Jinými slovy, baterie se do jisté míry vybíjí. Tempo tohoto samovybíjení je především u primárních článků poměrně významné (u těch s kyselým elektrolytem ještě více, než s elektrolytem anodickým).

Obecně platí, že samovybíjení se zpomaluje při nižších teplotách, ideální skladovací teplota je 8-10°C. Pokud jsou navíc baterie skladovány v suchu, lze tak prodloužit jejich životnost. V takovém případě je ale vždy třeba před použitím baterie nechat zahřát na pokojovou teplotu. U primárních článků však hrozí nejen ztráta kapacity, ale také vytečení elektrolytu. Primární články je tak ideální vůbec neskladovat a začít je používat co nejdříve.

U nabíjecích sekundárních článků nehrozí vytečení, avšak hrozba samovybití je i zde zcela reálná. Abyste ztrátě maximální kapacity či dokonce definitivní degradaci článku zabránili, kromě vhodných podmínek (sucho a chladnější teploty) je vždy jednou za čas nabijte na plnou kapacitu.

Pro lithiovou technologii platí v zásadě to samé, jen se nedoporučuje články nabíjet plně, ale udržovat je v rozmezí od 50 % do 85 %. V takovém případě bude její samovybíjení málo výrazné a baterie si uchová své vlastnosti po dlouhou dobu.

Zdroj informací: https://oenergetice.cz/elektrina/samovybijeni-baterii-jak-spravne-skladovat-baterie

Náhledové foto: Pixabay

 

Stylové bydlení je skvělé. Vím o něm hodně a chci se o to podělit.